Popis předmětu - AD7B35PES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B35PES Programování vestavěných systémů Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13135 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá programovacími technikami vhodnými pro malé počítačové systémy, které jsou často používané ve vestavěných řídicích jednotkách. Výklad je založen na architektuře ARM, jejích vlastnostech a filozofii. Programovací techniky jsou zaměřeny specielně na jazyk C, který se často používá k programování vestavěných systémů. http://support.dce.felk.cvut.cz/e-kurzy/course/view.php?id=19

Osnovy přednášek:

1. Úvod do vestavěných systémů, motivace jejich návrhu, příklady. Vlastnosti VS a fáze návrhu VS. Základy funkce mikroprocesoru, rozdíly mezi rodinami RISC a CISC, výklad základních pojmů (pipelining atd.) Rozdíly mezi mikroprocesory, mikrokontroléry a SOC (System-on-Chip).
2. Popis jádra ARM a jeho filozofie. Příklad mikrokontroléru založeného na jádře ARM. Základní HW periferie a jejich použití (TPU, UART, PWM, CAN, watchdog?). Rozhraní JTAG.
3. Základy assembleru jádra ARM. Základní rozdíly mezi jazyky C a Java. Fáze překladu programu v jazyce C. Základní struktura programu v C.
4. Pointry a jejich souvislost s asm. Pole a stringy. Scope proměnné. Funkce, volání funkcí a předávání parametrů. Dekompozice programu v C, makefile.
5. Vyjímky a přerušení v ARM a jejich obsluha v C. Psaní handleru přerušení, Atmel Advanced Interrupt Controller (AIC). Proměnné typu volatile a bezpečnost programů.
6. Pokročilé metody programování v C. Inline kód. Přenositelnost programů v C. Operace v reálném čase. Elektrické a mechanické požadavky na vestavěné systémy, spolehlivost, bezpečnost a testování VS.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s vývojovými nástroji, sestavení a překlad jednoduchého programu.
2. I/O porty
3. Časovače a PWM
4. Komunikace po UART
5. Sběrnice I2C
6. A/D převodník 7.Sběrnice Dallas 1-wire bus
8. Test (jednoduchý program)
9. rezerva
10. Samostatná práce na semestrální úloze
11. Samostatná práce na semestrální úloze
12. Samostatná práce na semestrální úloze
13. Samostatná práce na semestrální úloze
14. Odevzdávání úloh, zápočet

Literatura:

Herout P.: Ucebnice jazyka C, KOPP Ceske Budejovice 2005

Požadavky:

Přednášky i cvičení předpokládají u studentů pouze znalosti získané v povinných předmětech z 1. ročníku STM, a to Programování v jazyku Java (Y36PJV)a Struktura a architektura počítačů (Y36SAP). Stránky předmětu: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) PO 3
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) PO 3


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.