Popis předmětu - AD7B38SPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B38SPD Sběr a přenos dat
Role:PO Rozsah výuky:14P+6L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět je věnován principům a technologiím systémů pro sběr a přenos dat (SPD) a jejich nasazení v typických třídách aplikací. Stručně jsou popsána základní fyzická komunikační média, vysvětlen pojem inteligentní převodník (transducer) a představeny základní modely datových přenosů. Jsou popsány principy a aplikační chování jednoduchých rozhraní i komplexních PDS standardů a počítačových sítí pro SPD aplikace. Veškerá témata jsou doplněna o praktické poznatky o instalaci a provozu SPD systémů včetně základních informací o EMC.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, kategorizace SPD (sběr a přenos dat) systémů
2. Metalické,optické a bezdrátové fyzické médium, typy, vlastnosti, aplikační parametry, porovnání
3. Centralizované a distribuované SPD systémy, vlastnosti, přednosti a nedostatky v různých třídách aplikací, Inteligentní transducer (senzor/akční člen), jeho struktura, možnosti, standard IEEE 1451
4. Kategorizace aplikací SPD systémů (řídicí systémy, kontinuální procesy, geograficky rozsáhlé systémy, sběry dat z měřičů odběru médií, systémy ve vozidlech a letadlech ), jejich specifické požadavky a omezení
5. Model ISO/OSI, funkce vrstev, typy datových přenosů, sdílení kapacity kanálu
6. Propojování distribuovaných systémů, modely Server-Klient, Producent-Konzument, koncepce VFD (Virtual Field Device) a jeho využití v SPD systémech
7. Základní prostředky SPD - analogová rozhraní, rozhraní EIA-232, EIA422, EIA-423, EIA-485; průmyslové distribuované systémy X počítačové sítě - charakteristika, rozdíly, typické aplikace
8. Průmyslové distribuované systémy 1 - přehled standardů a jejich vlastností
9. Průmyslové distribuované systémy 2 - přehled standardů a jejich vlastností
10. Počítačové sítě (především IEEE 802.3) v SPD systémech, varianty, vlastnosti, funkce aktivních prvků a jejich využití pro zajištění deterministického chování systému, specifické protokoly
11. Modemy (PSTN, GSM, PLC, rádiové), princip funkce, využití v SPD systémech, praktická omezení pro jednotlivé třídy aplikací
12. Bezdrátové SPD systémy 1 - IEEE 802.11, IEEE 802.16, vlastnosti, aplikační parametry, omezení pro jednotlivé třídy aplikací
13. Bezdrátové SPD systémy 1 - IEEE 802.15, RFID systémy, vlastnosti, aplikační parametry, omezení pro jednotlivé třídy aplikací
14. Centralizované SPD systémy - přehled standardů a jejich vlastnosti

Osnovy cvičení:

1. Úvod, přehled požadavků, doplnění znalostí
2. Modemová komunikace (leased line, PSTN)
3. Datové přenosy prostřednictvím PLC (Power Line Communication)
4. Rádiomodemové sítě
5. Rozhraní EIA-232 a EIA-485
6. Přenos dat optickým vláknem
7. Základy distribuovaných systémů - Field-Point
8. Standard CANopen
9. Návrh bezdrátové sítě standardu ZigBee
10. Simulace datových přenosů v prostředí Matlab - Simulink
11. Distribuovaný komunikační systém vozu Škoda FABIA
12. Deterministické přenosy dat v síti IEEE 802.3
13. Propustnost komunikačních kanálů při vysoké úrovni rušení
14. Vyhodnocení testů, odevzdání sem. prací, zápočet

Literatura:

[1] Kocourek, P., Novák, J.: Přenos informace. Skripta ČVUT, Praha 2005

Požadavky:

Poznámka:

http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/AD7B38SPD

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A4B38DSP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) PO 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) PO 5


Stránka vytvořena 3.8.2020 09:50:21, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.