Popis předmětu - AD7B35OIS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13135 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s algoritmy řešícími problémy kombinatorické optimalizace. V návaznosti na předmět algoritmizace jsou ukázány základní techniky založené na grafech, celočíselném lineárním programování, heuristikách, aproximačních algoritmech a metodách prohledávání prostoru řešení. Předmět je zaměřen na aplikace optimalizačních technik v inteligentních systémech pro využití skladů, pozemní přepravu, leteckou přepravu, logistiku, plánování lidských zdrojů, rozvrhování strojů ve výrobě, směrování zpráv v sítích, rozvrhování úloh v paralelních počítačích.

Osnovy přednášek:

1. Příklady aplikací a formulace problémů.
2. Základní pojmy z teorie grafů.
3. Optimalizační problémy založené na hledání nejlevnější kostry.
4. Toky v sítích.
5. Lineární programování.
6. Algoritmy pro lineární programování. Test I.
7. Časová náročnost algoritmů.
8. Příklady řešení kombinatorických problémů metodou větví a mezí.
9. Metaheuristiky a metody umělé inteligence. Aproximační algoritmy.
10. Aplikace úloh rozvrhování na jednom procesoru.
11. Rozvrhování na paralelní procesory.
12. Rozvrhování v dílně.
13. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s experimentálním prostředím a knihovnou pro optimalizaci.
2. Vlastnosti grafů.
3. Minimální kostra grafu a shluková analýza.
4. Samostatná práce - zadání a kategorizace.
5. Aplikace toků v sítích.
6. Lineární programování.
7. Rozvrhování a Metoda větví a mezí.
8. Aproximační algoritmy a SAT problém.
9. Samostatná práce - odevzdání programu a rešerše.
10. Test II.
11. Samostatná práce - odevzdání závěrečné zprávy.
12. Zápočet.
13. Rezerva.

Literatura:

Main textbook
[1] B. H. Korte and J. Vygen, Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. Springer, third ed., 2006.
Some parts of:
[2] J. Demel, Grafy a jejich aplikace. Academia, second ed., 2002.
[3] J. Blazevicz, Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Springer, second ed., 2001.

Požadavky:

Lineární algebra Agoritmizace Stránky předmětu: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=28

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) PO 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) PO 4


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.