Popis předmětu - A7B16MME

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B16MME Makro a mikroekonomika Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Fialová H. Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Ambrožová A., Fialová H. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Základní ekonomické pojmy, trh, zákon poptávky, zákon nabídky, tržní rovnováha, regulace cen, cenová a důchodová elasticita, chování spotřebitele, chování výrobce, náklady, příjem, zisk, selhání trhu, monopoly, vládní hospodářská politika, hrubý domácí produkt - tvorba, užití hrubého domácího produktu, multiplikátory, peníze, inflace, banky, monetární politika, trh práce, hospodářský cyklus, fiskální politika, zahraničně obchodní politika, komparativní výhody, ČR a Evropská unie, euro.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B16MME

Osnovy přednášek:

1. Význam ekonomie. Základní pojmy.
2. Trh. Poptávka a nabídka.
3. Chování spotřebitele.
4. Chování výrobce. Náklady a příjem.
5. Chování výrobce. Maximalizace zisku.
6. Selhání trhu. Monopol, oligopol, monopolistická konkurence.
7. Základy makroekonomiky. Vládní hospodářská politika. Základní teoretické koncepce.
8. Hrubý domácí produkt - definice a tvorba.
9. Hrubý domácí produkt - užití.
10. Peníze. Inflace. Banky. Monetární politika.
11. Trh práce. Nezaměstnanost.
12. Hospodářský cyklus.
13. Fiskální politika. Státní rozpočet. Veřejný dluh.
14. Zahraničně obchodní politika. ČR a Evropská unie. Euro.

Osnovy cvičení:

1. Význam předmětu. Základní pojmy.
2. Statistické výpočty.
3. Poptávka, nabídka, trh.
4. Elasticita.
5. Spotřebitel.
6. Chování výrobce - produkce.
7. Chování výrobce - náklady.
8. Chování výrobce - tržby a zisk v podmínkách dokonalé konkurence.
9. Mezinárodní obchod - absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodu, teorie mezinárodních směnných poměrů.
10. Základní makroekonomické ukazatele - HDP tvorba.
11. Základní makroekonomické ukazatele - HDP užití.
12. Základní makroekonomické ukazatele - inflace.
13. Základní makroekonomické ukazatele - magický čtyřúhelník.
14. Fiskální politika, státní rozpočet.

Literatura:

1. Fialová H. ? Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl 1. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8
2. Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Přiběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády. Díl 2. Hospodaření vlády. A Plus, Praha 2014
3. Fialová H. ? Ambrožová A. ? Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5
4. Fialová H. ? Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011 , ISBN978-80-903804-6-2
5. Fialová H. ? Fiala J., EKONOMICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK, 9. vydání, A plus, Praha 2011, ISBN 978-80-903804-5-5

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BMI(ECTS) Manažerská informatika PO 3
BPSTMMI Manažerská informatika PO 3
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V


Stránka vytvořena 21.6.2018 17:47:46, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.