Popis předmětu - A7B16EKP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B16EKP Ekonomika podniku Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Starý O. Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Starý O. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Podnik a podnikání, okolí podniku, cíle a funkce podniku, životní cyklus podniku. Majetková a kapitálová struktura podniku, optimální kapitálová struktura. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů, nákladové křivky, rozpočtování. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Investiční rozhodování, kritéria ekonomické efektivnosti. Východiska managementu podniku, manažerské funkce, organizační formy podniku. Plánování jako manažerská funkce. Řízení lidských zdrojů. Motivace, stimulace, komunikace. Řízení pracovních skupin.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B16EKP

Osnovy přednášek:

1. Podnik a cíle podnikání, okolí podniku.
2. Bilance firmy, účetnictví.
3. Právní formy podnikání, volba právní formy podnikání.
4. Finanční matematika. Úrokový počet, střadatel, zásobitel a anuita.
5. Bod zvratu, vztah mezi ziskem, objemem výroby, ceno a náklady. Provozní páka.
6. Investiční rozhodování. Marginální a průměrné veličiny. Relevantní položky. Cena příležitosti.
7. Kritéria efektivnosti (doba návratnosti, čistá současná hodnota, výnosové procento).
8. Metody kalkulace nákladů.
9. Krátkodobé financování.
10. Dlouhodobé financování.
11. Plánování jako manažerská funkce, členění plánů, postup při sestavování plánů, rozpočtování.
12. Východiska managementu podniku, manažerské funkce, organizační formy podniku.
13. Řízení lidských zdrojů. Motivace, stimulace, komunikace.

Osnovy cvičení:

1. Manažerská hra.
2. Bilance firmy, kapitálová struktura, základy podvojného účetnictví.
3. Právní formy podnikání, postup při založení společnosti, zakladatelský projekt a rozpočet.
4. Úrokový počet, základy finanční matematiky.
5. Bod zvratu, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.
6. Provozní páka, analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků, malý test.
7. Kritéria ekonomické efektivnosti investic.
8. Kritéria ekonomické efektivnosti investic.
9. Kalkulace nákladů.
10. Kalkulace nákladů.
11. Krátkodobé a dlouhodobé financování.
12. Semestrální test, prezentace semestrálních projektů.
13. Prezentace semestrálních projektů, zápočet.

Literatura:

1. Synek, M. a kol: Podniková ekonomika, Beck, 2004
2. Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2003
3. Kislingerová a kol.: Manažerské finance, 2004

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=606&Itemid=245

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B16EKP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSTMMI Manažerská informatika PO 3
BMI(ECTS) Manažerská informatika PO 3
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 25.6.2018 10:52:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.