Popis předmětu - AD7B36XML

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B36XML Technologie XML Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Přehled základních principů, formátů a nástrojů založených na technologii XML. Formát XML, definice struktury pomocí schématu zapsaného v jazyce DTD nebo XML Schema. Reprezentace XML dat a dokumentů, rozhraní DOM a SAX. Jazyk XPath, dotazovací jazyk XQuery. XML databáze a jejich vztah k jiným databázovým systémům.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36XML

Cíle studia:

Cílem kurzu je získání základního přehledu o problematice technologií XML jako jsou XML schémata, dotazovací jazyky nad XML daty, jazyky pro transformace XML dokumentů a zajištění persistence XML dat prostřednictvím relačních/nativních databází.

Osnovy přednášek:

1. Přehled základních principů, formátů a nástrojů založených na technologii XML.
2. Formát XML, vyjádření XML schématu v jazyce DTD.
3. Datové modely XML dokumentů.
4. Reprezentace XML dat a dokumentů, rozhraní DOM a SAX.
5. Vyjádření XML schématu v jazyce XML Schema.
6. Pokročilé rysy jazyka XML Schema.
7. Jazyk XPath.
8. Jazyk XSLT pro transformaci XML dokumentů.
9. Pravidla jazyka XSLT.
10. Dotazovací jazyk XQuery - úvod.
11. Dotazovací jazyk XQuery - pokročilé rysy.
12. XML databáze - úvod.
13. XML databáze a jejich vztah k jiným databázovým systémům.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Studenti procvičují jednotlivé technologie probírané na přednášce na jednoduchých příkladech. Dále individuálně pracují na domácí semestrální práci.

Literatura:

[1] Mlýnková,Nečaský,Pokorný,Richta,Toman,Toman: Technologie XML, Grada, 2008
[2] Mlýnková,Pokorný,Richta,Toman: Technologie XML, skripta UK, 2007
[3] http://www.w3.org

Požadavky:

http://ocw.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=8757 Podmínkou zápočtu je odevzdání semestrální práce.

Webová stránka:

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/courses/2015-2-AD7B36XML/

Klíčová slova:

XML; XPath; XQuery; DTD; XSLT

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství PO 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství PO 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 11.11.2019 17:50:47, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.