Popis předmětu - A7B36SI2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36SI2 Řízení SW projektů Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Černý T., Komárek M. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bureš M., Černý T., Komárek M. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou větších softwarových produktů především z hlediska řízení jejich systematického a kvalifikovaného návrhu a tvorby.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36SI2

Cíle studia:

Získání znalostí souvisejících s řízením a realizací softwarových projektů.

Osnovy přednášek:

1Projekt a scope projektu 2Plánování projektu - plán projektu, harmonogram, odhady 3Rozpočet projektu, rizika projektu 4Tým, monitoring, bug/issue tracking 5Testování 1 6Testování 2 7Kvalita kódu a refaktoring 8Tradiční techniky řízení projektů 9Iterační techniky řízení projektů - UP a principy agilního vývoje 10Iterační techniky řízení projektů - XP a SCRUM 11Standardy v IT 12Ukončení projektu 13Hostovaná přednáška/Rezerva/Předtermín

Osnovy cvičení:

1Seznámení se s projektem 2Plán projektu 3Plán projektu 2 a stanovení rizik 4Start implementace 5Realizace 6Realizace 7Realizace 8Realizace 9Realizace 10Realizace 11Testy 12Testy 13Finální prezentace 14Rezerva / realizace

Literatura:

Robert K. Wysocki: Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36si2

Požadavky:

Prerekvizitou předmětu je ukončený předmět A7B36SIN. Podmínkou získání zápočtu je průběžná práce na semestrálním projektu.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B36SI2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství PO 5
BPSTMSI Softwarové inženýrství PO 5


Stránka vytvořena 15.6.2018 17:47:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.