Popis předmětu - AD7B36SI2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B36SI2 Řízení SW projektů Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou větších softwarových produktů především z hlediska řízení jejich systematického a kvalifikovaného návrhu a tvorby. Předmět se věnuje konceptům řízení SW projektu, sledování vývoje, kvality SW a následného testování SW produktu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36SI2

Cíle studia:

Získání znalostí souvisejících s řízením a realizacísoftwarových projektů.

Osnovy přednášek:

1. Koncepty řízení projektu
2. Metriky softwarového projektu
3. Odhady času, zdrojů a nákladů
4. Řízen rizik projektu
5. Rozvrhování a sledování projektu
6. Zajištění kvality softwaru
7. Softwarová konfigurace a řízení změn
8. Testování softwaru
9. Dokumentace, právní aspekty
10. Nástroje CASE
11. Porozumění a evoluce zděděných systémů
12. Zpětné inženýrství
13. Nové trendy v SI
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Rozdělení do týmů
2. Výběr tématu semestrálního projektu
3. Metriky softwarového projektu
4. Odhady času
5. Odhady zdrojů a nákladů
6. Řízení rizik projektu
7. Rozvrhování a sledování projektu
8. Zajištění kvality softwaru.
9. Softwarová konfigurace a řízení změn
10. Testování softwaru
11. Normy
12. Nástroje CASE
13. Prezentace semestrálního projektu
14. Zápočet

Literatura:

Mannová, Vosátka: Řízení SW projektů, skripta ČVUT FEL, 2005

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je odevzdání semestrálního projektu.

Webová stránka:

https://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36SI2/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství PO 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství PO 5


Stránka vytvořena 13.12.2019 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.