Popis předmětu - AD7B36PJC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B36PJC Programování v jazyku C/C++ Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je základním kurzem programování v C++. Předpokládá se, že studenti zvládli základy algoritmizace a umějí zapsat jednoduché programy v jazyku Java a zvládají principy objektového návrhu. Postupně jsou probrány datové typy jazyka C a C++, ukazatelé, funkce a atruktura programu, třídy a objekty. Na příkladech je ilustrováno použití objektově orientovaných prostředků při implementaci datových abstrakcí a dynamických datových struktur. Ze standardní knihovny je věnována pozornost prostředkům pro práci s datovými proudy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36PJC

Cíle studia:

Cílem předmětu je výuka programovacího jazyka C/C++.

Osnovy přednášek:

1. Základní rysy jazyka C++.
2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.
3. Příkazy, standardní vstup a výstup.
4. Funkce, makra, preprocesor.
5. Pole, ukazatele, reference.
6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.
7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C.
8. Třídy a objekty.
9. Konstruktory (kopírující, implicitní, uživatelská konverze).
10. Přetěžování operátorů.
11. Dědičnost, dynamicky vázané metody.
12. Abstraktní třídy, RTTI.
13. Moduly, projekty, Makefile, dynamicky linkované knihovny.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Vývojové prostředí, ukázky programů
2. Test (výrazy a příkazy Javy), zadání semestrální práce
3. Jednoduché typy, výrazy a příkazy
4. Pole a ukazatele
5. Funkce
6. Funkce, struktura programu
7. Test
8. Třídy a objekty, datové struktury
9. Datové struktury
10. Třídy a objekty II
11. Datové proudy
12. Dědičnost
13. Abstraktní třídy
14. Polymorfní datové struktury

Literatura:

1. Virius M.: Programování v jazyku C++. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000.
2. Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. Nakladetelství BEN, 2000 (překlad)

Požadavky:

Zápočet z předmětu bude udělen za účast na seminářích, účast na proseminářích a za včasné odevzdání vlastnoručně vypracované semestrální práce. Získání známky z předmětu je podmíněno získáním zápočtu a složením zkouškového testu. Materiály: http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=343

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ad7b36pjc/start

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ad7b36pjc/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství PO 3
BKSTMSI Softwarové inženýrství PO 3
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 11.11.2019 17:50:47, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.