Popis předmětu - A7B39MGA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B39MGA Multimediální a grafické aplikace Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Čmolík L., Sedláček D. Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Čmolík L., Sedláček D. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi. Studenti a studentky se naučí navrhnout a vytvořit prostorovou scénu, vytvořit a přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a rozmístit a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí nezbytné pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky vytváření grafického obsahu, matematika pro počítačovou grafiku
2. Taxonomie reprezentací 2D a 3D těles
3. Hraniční reprezentace 2D a 3D těles
4. Modelování 2D a 3D těles
5. Pokročilé modelování 3D těles
6. Rastrová grafika
7. Rastrová grafika ve 3D modelování
8. Světlo a barvy
9. Světlo a barvy ve 3D modelování
10. Procedurální modelování
11. Řízení úrovní detailu
12. Vizuální efekty
13. Virtuální a rozšířená realita
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod do problematiky vytváření grafického obsahu, matematika pro počítačovou grafiku
2. Taxonomie reprezentací 2D a 3D těles
3. Hraniční reprezentace 2D a 3D těles
4. Modelování 2D a 3D těles
5. Pokročilé modelování 3D těles
6. Rastrová grafika
7. Rastrová grafika ve 3D modelování
8. Světlo a barvy
9. Světlo a barvy ve 3D modelování
10. Procedurální modelování
11. Řízení úrovní detailu
12. Vizuální efekty
13. Virtuální a rozšířená realita
14. Zápočty

Literatura:

[1] Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.
[2] I. Kerlow, Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2011.

Požadavky:

Žádné.

Poznámka:

http://leyfi.felk.cvut.cz/courses/mga/

Webová stránka:

http://leyfi.felk.cvut.cz/courses/mga/

Klíčová slova:

Multimedia, Počítačová grafika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI1 Počítačové systémy V
BWM(ECTS) Web a multimedia PO 3
BPSTMWM Web a multimedia PO 3
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 15.6.2018 17:47:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.