Popis předmětu - A7B39WPA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B39WPA Webové a podnikové aplikace Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je na jedné straně získat praktické dovednosti při tvorbě webových aplikací založených na technologii aplikačních serverů, na druhé straně přehledové znalosti moderních koncepcí webu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39WPA

Osnovy přednášek:

Úvod, architektura Java EE, Servlety Vybrané vlastnosti jazyka Java Java Server Pages JSTL Google Web Toolkit (GWT) Java Server Faces (JSF) Přístup k databázím Enterprise Java Beans (EJB) I - Session Beans Enterprise Java Beans (EJB) II - JPA Enterprise Java Beans III - MDB Spring, Spring MVC Web services Nasazení enterprise aplikací Rezerva

Osnovy cvičení:

Seznámení s prostředím, servlety Jazyk Java, generika, anotace Java Server Pages JSTL, psaní vlastních značek Jednoduchá aplikace v GWT Java Server Faces framework Komunikace s DB pomocí JDBC, jednoduchá webová aplikace RMI, EJB - statefull, stateless ORM-JPA Konzultace a kontrola semestrální práce Asynchronní zasílání zpráv (MDB) Webové služby Odevzdání semestrálních úloh, zápočet Rezerva

Literatura:

Sun Microsystems Java EE http://java.sun.com/javaee/ Oficiální dokumentace Sun Microsystems pro Java EE (1.5 i 1.4) http://java.sun.com/javaee/reference/tutorials Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform http://java.sun.com/javaee/5/docs/firstcup/doc/toc.html The Java EE 5 Tutorial http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/ Tutorials and Online Training http://java.sun.com/developer/onlineTraining/ NetBeans IDE http://www.netbeans.org http://netbeans.org/kb/trails/java-ee.html Apache Tomcat Dokumentace pro verzi 5.5 - http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/index.html JavaPassion.com JavaTM EE (J2EE) Programming (with Passion!) AJAX and Web 2.0 Programming (with Passion!) Další zdroje J2EE otázky a odpovědi http://www.allinterview.com/Interview-Questions/Java-J2EE.html Povídání o transakcích http://www.oracle.com/technology/oramag/oracle/05-nov/o65asktom.html Kompatibilita prohlížečů http://www.quirksmode.org/

Požadavky:

http://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/a7b39wpa/start Prerekvizity: A7B38PJV, A7B36DBS, Doporučuje se absolvování A7B39WA1 Korekvizita: A7B36PSI

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b39wpa/start

Klíčová slova:

Java EE, Servlet, JSP, JSF, GWT, EJB, JPA, transakce

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství PO 3
BPSTMSI Softwarové inženýrství PO 3
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 16.8.2019 17:51:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.