Popis předmětu - AD7B39WPA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B39WPA Webové a podnikové aplikace Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Návrh a implementace aplikací na platformě Java Enterprise Edition. Absolvent bude ovládat základní komponenty nutné pro tvorbu rozsáhlých aplikací a jejich zpřístupnění přes webové rozhraní. V rámci kurzu bude implementována aplikace jako semestrální úloha.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B39WPA

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit absolventy s postupem návrhu a implementace podnikových aplikací založených na platformě Java EE.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, architektura Java EE, Servlety
2. Vybrané vlastnosti jazyka Java
3. Java Server Pages
4. JSTL
5. Google Web Toolkit (GWT)
6. Java Server Faces (JSF)
7. Přístup k databázím
8. Enterprise Java Beans (EJB) I - Session Beans
9. Enterprise Java Beans (EJB) II - JPA
10. Enterprise Java Beans III - MDB
11. Spring, Spring MVC
12. Web services
13. Nasazení enterprise aplikací
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s prostředím, servlety
2. Jazyk Java, generika, anotace
3. Java Server Pages
4. JSTL, psaní vlastních značek
5. Jednoduchá aplikace v GWT
6. Java Server Faces framework
7. Komunikace s DB pomocí JDBC, jednoduchá webová aplikace
8. RMI, EJB - statefull, stateless
9. ORM-JPA
10. Konzultace a kontrola semestrální práce
11. Asynchronní zasílání zpráv (MDB)
12. Webové služby
13. Odevzdání semestrálních úloh, zápočet
14. Rezerva

Literatura:

Sun Microsystems Java EE http://java.sun.com/javaee/ Oficiální dokumentace Sun Microsystems pro Java EE (1.5 i 1.4) http://java.sun.com/javaee/reference/tutorials Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform http://java.sun.com/javaee/5/docs/firstcup/doc/toc.html The Java EE 5 Tutorial http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/ Tutorials and Online Training http://java.sun.com/developer/onlineTraining/ NetBeans IDE http://www.netbeans.org http://netbeans.org/kb/trails/java-ee.html Apache Tomcat Dokumentace pro verzi 5.5 - http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/index.html JavaPassion.com JavaTM EE (J2EE) Programming (with Passion!) AJAX and Web 2.0 Programming (with Passion!) Další zdroje J2EE otázky a odpovědi http://www.allinterview.com/Interview-Questions/Java-J2EE.html Povídání o transakcích http://www.oracle.com/technology/oramag/oracle/05-nov/o65asktom.html Kompatibilita prohlížečů http://www.quirksmode.org/

Požadavky:

http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B39WPA/

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b39wpa/start

Klíčová slova:

Java EE, Servlet, JSP, JSF, GWT, EJB, JPA, transakce,

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství PO 3
BKSTMSI Softwarové inženýrství PO 3


Stránka vytvořena 12.11.2019 05:50:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.