Popis předmětu - AD7B39WA1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B39WA1 Vývoj webových aplikací Rozsah výuky:14+6c
Garanti:  Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Absolvent předmětu bude schopen navrhnout, realizovat a spravovat klientskou i serverovou část webové aplikace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B39WA1

Osnovy přednášek:

Základy Internetu, protokol HTTP, jazyk (X)HTML CSS Skriptování na straně klienta Jazyk PHP Obsluha formulárů, udržení stavu aplikace PHP a databáze OOP v PHP, vybrané návrhové vzory Architektura aplikace, MVC, Smarty AJAX v PHP Autentizace a autorizace Bezpečnost aplikací vyvíjených v PHP Knihovny a frameworky - PEAR, Zend Framework Aplikační servery Rezerva (odpadne)

Osnovy cvičení:

Organizace, seznámení s prostředím, HTTP, HTML CSS Skriptování na straně klienta Jazyk PHP Obsluha fomulářů, udržení stavu aplikace (sezení) Přístup k databázi, PDO OOP v PHP MVC, Smarty MVC - pokračování Ajax a PHP Autentizace a autorizace Pear a Zend Odevzdávání semestrálních úloh, zápočet

Literatura:

viz stránky předmětu

Požadavky:

Doporučená prerekvizita: A7B36WMM Webové stránky předmětu: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b39wa1/

Webová stránka:

http://eduweb.fel.cvut.cz/courses/A4B39WA1/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI3 Softwarové systémy PO 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia PO 3
BKSTMWM Web a multimedia PO 3


Stránka vytvořena 21.1.2020 11:50:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.