Popis předmětu - AD7B16OMR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B16OMR Optimalizační metody a rozhodování Rozsah výuky:14+6s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Optimalizační modely a jejich použití v praxi, podstata modelování a prvky rozhodovacích modelů. Lineární programování včetně celočíselných modelů. Distribuční modely. Úvod do teorie grafů a optimalizace na grafech. Síťová analýza (CPM, PERT, zdroje, náklady) a její využití pro řízení projektů. Rozhodovací procesy. Vícekriteriální rozhodování a aplikace v praxi.

Osnovy přednášek:

1. Úvod - modely, modelování
2. Lineární programování - předpoklady, grafické řešení, simplexová metoda
3. Dualita v lineárním programování
4. Celočíselné lineární modely
5. Distribuční úlohy
6. Grafy a optimalizace na grafech
7. Řízení projektů - síťová analýza (CPM, PERT)
8. Zdroje a náklady v síťové analýze
9. Rozhodovací procesy - klasifikace, formalizace rozhodovacího procesu
10. Respektování rizika v rozhodovacích procesech
11. Vícekriteriální rozhodování - váhy kritérií
12. Vícekriteriální rozhodování - hodnocení alternativ
13. Vícekriteriální rozhodování - lineární modely
14. Zásady aplikace optimalizačních modelů v praxi

Osnovy cvičení:

1. Úvod, požadavky na udělení zápočtu
2. Lineární programování - formulace, grafické řešení
3. Lineární programování - simplexová metoda, SW podpora
4. Lineární programování - dualita
5. Celočíselné lineární programování
6. Distribuční úlohy
7. Optimalizace na grafech
8. Síťová analýza (CPM, PERT)
9. Analýza zdrojů a nákladů při řízení projektů
10. Kontrolní test, zadání semestrální práce
11. Rozhodování za rizika a neurčitosti
12. Vícekriteriální hodnocení alternativ
13. Vícekriteriální lineární programování
14. Konzultace k semestrální práci, zápočet

Literatura:

DUDORKIN J.: Operační výzkum. Skriptum FEL ČVUT DUDORKIN J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Skriptum FEL ČVUT JABLONSKÝ J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2002 FOTR J., DĚDINA J., HRŮZOVÁ H.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2000

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/optimalizacni-metody-a-rozhodovani

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/optimalizacni-metody-a-rozhodovani

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 15.10.2019 09:51:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.