Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A7B39PDA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Malý I. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Malý I. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací . Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení. Důraz je kladen na maximální využití informací o prostředí, ve kterém je mobilní aplikace používána. Předmět není zaměřen na seznámení studentů základní programovací techniky pro vývoj mobilních aplikací - tuto dovednost student buď má, nebo si ji osvojí samostudiem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39PDA

Cíle studia:

Studium předmětu dá studentům schopnost navrhovat a implementovat aplikace pro mobilní prostředí.

Osnovy přednášek:

A. Principy návrhu
- Využití obrazovky (malá obrazovka, orientace, flexibilní uživatelská rozhraní - seskupování informace, prezentace informace v seznamech - balení informace - scrolovací mechanizmy) - Uživatelská interakce (řešení uživatelského vstupu /vstupní zařízení, vstupní metody, minimalizace vstupu textu/ - přímé označování objektů /problémy dotykové obrazovky - mouse over, otevřít vs. vybrat/ - multimodální interakce) - Návrh obecně (- pravidla návrhu UI - podivné chování aplikací v mobilním prostředí) - Využití kontextu ( - řešení častých změn kontextu - využití rozličných parametrů kontextu - uživatelská rozhraní řízená kontextem - jak zvýšit efektivitu, přesnost a jednoduchost) - Testování použitelnosti v mobilním prostředí
B. Vývojové platformy (- iOS
- Android OS - Windows 8 / Windows Phone 8)
C. Mobilní technologie (
- bezdrátová komunikace /WiFi, Bluetooth, GPS, GSM/ - speciální interakční metody /akcelerometry, gyroskopy, vibrace, kompas, blikající kontrolky, haptická gesta/)

Osnovy cvičení:

1. Přiřazení a konzultace semestrálních prací
2. Konzultace předběžné verze D1 [analýza problémů k řešení], odevzdání D1
3. Příprava na D2 [mockup]
4. Workshop k D2 - výroba tzv. mockup
5. Konzultace předběžné verze D2, odevzdání D2
6. Příprava na D3 [elektronický prototyp]
7. Workshop k D3
8. Individuální práce na projektu
9. Konzultace předběžné verze D3, odevzdání D3
10. Příprava na D4 [finální aplikace]
11. Individuální práce na projektu
12. Individuální práce na projektu
13. Konzultace předběžné verze D4
14. Prezentace semestrální práce, odevzdání D4

Literatura:

1. Jones M.,Marsden G. Mobile Interaction Design, Wiley, 2006
2. Weiss S. Handheld usability, Wiley, 2002
3. Cooper A., Reimann R., Vronin D. About Faces - The Essentials of Interaction Design, Wiley, 2007

Požadavky:

Znalost vyšších programovacích jazyků (např. Java, C++, C#). Detaily o předmětu viz https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=352

Poznámka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=352

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B39PDA

Klíčová slova:

PDA, mobilní prostředí, návrh uživatelských rozhraní, mobilní aplikace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BPOI1 Počítačové systémy V 4
BPOI3 Softwarové systémy V 4
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPOI1 Umělá inteligence V


Stránka vytvořena 17.1.2018 09:47:53, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.