Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A7B33DIF

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B33DIF Zpracování digitální fotografie Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Hlaváč V. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Hlaváč V., Sejkot R. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Detaily na https://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/a7b33dif/start Předmět je koncipován tak, aby posluchač získal přehled o digitálním zpracování obrazu jako technického základu digitální fotografie, o konstrukci přístrojů na snímání obrazu a zásadách pro aplikace pro výtvarné, dokumentární, a vědecko technické účely. Ve cvičeních student bude experimentovat s metodami zpracování obrazu, porozumí algoritmům pro zpracování obrazů a naučí se využít digitální fotoaparát po technické stránce i po stránce kompozice obrazu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B33DIF

Cíle studia:

ředmět spojuje technický a umělecký pohled na (digitální) fotografii. V přednáškách se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášet dva přednášející (fotograf, počítačář), aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. V praktických cvičeních se pracuje ve fotoateliéru, plenéru i na úlohách počítačového zpracování fotografie.

Osnovy přednášek:

1. Historie fotografie. Technika a obsah. Autorský zákon.
2. Fotografické styly. Výtvarná a dokumentární fotografie.
3. Osvětlení ve fotografii. Speciální osvětlení pro technickou fotografii.
4. Kompozice.
5. Filozofie a psychologie fotografie.
6. Technická a vědecká fotografie.
7. DTP a fotografie. Komerční software.
8. Barva a její vnímání. Barevné obrazy. Správa barev mezi zařízeními.
9. Pořízení statického obrazu, geometrie, optika. Konstrukce fotoaparátu. Digitální obraz a jeho vlastnosti.
10. Jasové a geometrické transformace.
11. Fourierova transformace. Vzorkovací věta. Předzpracování ve frekvenčním spektru.
12. Předzpracování, konvoluce, vyhlazování, zaostřování.
13. Segmentace pro fotografii, principy dovolující např. maskování lasem, kouzelnou hůlkou.

Osnovy cvičení:

1. Funkce digitálního fotoaparátu. Volná tvorba. Hodnocení fotografií.
2. Základy práce ve fotografickém studiu. Exponometrie.
3. Technická fotografie. Zátiší. Portrét.
4. Exteriér. Architektura. Krajina. Reportáž.
5. DTP fotografie. Export a užití fotografií. Autorský zákon.
6.-7.  Autorský fotografický projekt.
8. Formáty souborů ve fotografii, Photoshop, kanály, masky.
9. Správa barev, od kalibrace až po minilab
10. Geometrické transformace, ořez, nástroje pro výběr.
11. Křivky - histogram, kontrast, HSV. Filtrování obrazu.
12. Zpracování RAW souborů
13. Retuš v digitální fotografii.

Literatura:

Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálů a obrazů, skriptum ČVUT, 2005 Freeman M.: DSLR naučte se fotografovat digitální zrcadlovkou, Zoner Press,, 2005 Velkoborský P.,Vermouzek P.: Exponometrie v analogové a digitální fotografii, Computer Press, 2006 Ang T.: Průvodce digitálního fotografa, Knižní klub/Dorling Kindersley, 2002 Kingová J.A.: Digitální fotografie For Dummies, IDG Czech, 2000 Aitken P., Prouk R., Sawyer B.: Digitální fotografie, Computer Press, 1999 Kolektiv autorů: Naučte se komponovat kreativně, Zoner Press, 2005.

Požadavky:

Žádné předběžné požadavky.

Poznámka:

Detaily na https://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/a7b33dif/start

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b33dif/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V


Stránka vytvořena 17.1.2018 09:47:53, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.