Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A7B39PHA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B39PHA Počítačové hry Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Bittner J. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bittner J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Důležité! Předmět je od ZS 2017/2018 nahrazen předmětem B4B39HRY /cz/education/bk/predmety/46/99/p4699006.html Studenti získají orientaci v typických problémech, se kterými se lze setkat při programování počítačových her. Seznámí se například s technikami reprezentace, zobrazení a animace 3D modelů, detekce kolizí nebo programování grafických karet. Na cvičení si v týmech projdou tvorbou počítačové hry: od sepsání konceptu a design dokumentu přes její programování až po prezentace odborné porotě. Na cvičeních je využívána sada nástrojů Unity.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39PHA

Cíle studia:

Naučit základní postupy používané při programování počítačových her. Získat teoretické i praktické znalosti nutné pro tvorbu her.

Osnovy přednášek:

1. Úvodní přednáška, systém hodnocení, cvičení
2. Design dokument
3. 3DS Max, Maya, Softimage XSI, Blender 3D
4. Kvaterniony a interpolace
5. Reprezentace 3D modelu
6. Hierarchická (skeletální) animace
7. Animace kostry, inverzní kinematika
8. Statická detekce kolizí
9. Další metody detekce kolizí
10. Programování GPU
11. Programování GPU II
12. Animační křivky
13. Zvaná přednáška
14. Závěrečné prezentace projektů

Osnovy cvičení:

1. Rozdělení do týmů, Úvod do Unity
2. Unity 1: Základní koncepty, herní smyčka, 2D GUI, Vstup od uživatele
3. Unity 2: Transformace, Kamera, Viewporty, Content, 3D modely
4. Unity 3: Kolize, Dynamika, Herní logika
5. Unity 4: Kostra, Hierarchie, Animace
6. Prezentace design dokumentu a proof-of-concept
7. Konzultace k semestrální práci
8. Unity 5: Úvod do shaderů
9. Konzultace k semestrální práci
10. Konzultace k semestrální práci
11. Konzultace k semestrální práci
12. Prezentace beta-verze
13. Odevzdání finální aplikace a dokumentace, zápočet
14. Rezerva

Literatura:

D. Eberly, 3D Game Engine Design. Morgan Kaufmann, 2000. ISBN: 1558605932.

Požadavky:

Předpokládají se znalosti v oblastech: Programování v některém z běžně používaných jazyků, kurz je veden v jazyce C#, lineární algebra, programování grafiky. Webové stránky předmětu jsou na adrese: https://cent.felk.cvut.cz/predmety/39PHA/

Webová stránka:

https://cent.felk.cvut.cz/predmety/39PHA/

Klíčová slova:

počítačové hry, programování, animace, počítačová grafika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPOI1 Umělá inteligence V


Stránka vytvořena 17.1.2018 09:47:53, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.