Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A7B39MVR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B39MVR 3D modelování a virtuální realita Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Žára J. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Žára J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je nahrazen předmětem B0B39MVR: /cz/education/bk_peo/predmety/46/99/p4699406.html Absolventi předmětu získají přehled o základních postupech při modelování objektů a prostorových scén. Na prakticky zaměřených cvičeních se za pomoci jazyka VRML/X3D naučí vytvářet jednoduché, avšak interaktivní a pohyblivé objekty v prostoru, pořizovat panoramata pro virtuální prostředí a propojovat prvky virtuální reality s dalšími částmi webových stránek. Přednášky obsahují nejprve úvod do modelování prostorových objektů a scén. Dále podrobněji seznamují se základními i pokročilými vlastnostmi jazyka VRML/X3D. Přehledově je uveden skriptovací jazyk JavaScript používaný pro složitější interakce. Mezi další probíraná témata patří panoramatické fotografie a víceuživatelská virtuální realita.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39MVR

Cíle studia:

Naučit se metody a algoritmy používané v oblasti virtuální reality. Získat praktické zkušenosti s tvorbou a prezentací interaktivních virtuálních světů ve webovém prostředí.

Osnovy přednášek:

1. Souřadnicové systémy a transformace
2. Hraniční reprezentace prostorových objektů
3. Struktura prostorové scény, vlastnosti kamery
4. Barvy a světlo ve 3D
5. Modelování statické scény ve VRML/X3D
6. Násobné instance, vlastní prototypy
7. Efektivita dat VRML/X3D, import z jiných programů
8. Manipulace, interakce a animace
9. Využití jazyka JavaScript pro složitější interakce
10. Panoramatická reprezentace 3D scény a objektů
11. Další systémy pro prezentaci 3D dat (Viewpoint)
12. Víceuživatelská virtuální realita
13. Pokročilé aplikace využívající virtuální realitu
14. REZERVA

Osnovy cvičení:

1. Seznámení se semestrálními úlohami, výběr témat
2. Modelování samostatných objektů pomocí 3D Studia Max
3. Pokročilé modelování (NURBS)
4. Modelování s využitím barev, textur, světla a dalších efektů
5. Strukturovaná scéna, násobné instance
6. Export scény do VRML, uspořádání objektů ve scéně
7. Efektivita, LOD
8. Práce s billboardy
9. Interaktivní techniky ve VRML/X3D
10. Animace ve VRML/X3D
11. Dynamické akce s pomocí JavaScriptu
12. Vytváření panoramat
13. Spolupráce prohlížečů VR a dalších webových aplikací
14. Zápočet

Literatura:

1. Žára, J., VRML 97 - Laskavý průvodce virtuálními světy. Computer Press, Brno, 1999. ISBN: 80-7226-143-6.
2. Žára, J., Jazyky pro popis virtuální reality. Skripta ČVUT, Praha, 2000.
3. Hartman, J., Wernecke, J., The VRML 2.0 Handbook. Addison-Wesley, 1996, ISBN: 0-201-47944-3.

Požadavky:

Před tímto předmětem je vhodné absolvovat MGA (Multimediální a grafické aplikace).

Webová stránka:

cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/a7b39mvr/

Klíčová slova:

virtuální realita, VRML, X3D, web

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V


Stránka vytvořena 17.1.2018 09:47:53, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.