Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A7B39KMA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B39KMA Kurz multimedálních aplikací Rozsah výuky:0+4c
Garanti:Sedláček D. Role:V Zakončení:KZ
Vyučující:Sedláček D.
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Předmět je navržen jako kurz aktuálně zvoleného programu používaného v praxi, v současnosti program Maya. V rámci kurzu si studenti osvojí zásady práce s aplikací a získají dovednosti, které uplatní při přípravě dat pro multimediální aplikace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39KMA

Cíle studia:

Cílem kurzu je rozšířit a zásadně doplnit znalosti studenta v oblasti používání modeláře Maya od běžné schopnosti k profesionálním návykům tak aby student byl schopen vytvořit znovupoužitelný model s definovaným rozhraním.

Osnovy přednášek:

1. Uživatelské rozhraní, filosofie modelování, Zadání 1. úlohy.
2. Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.
3. Texturování, světlo, materiály.
4. Základy animace.
5. Odevzdání 1. úlohy
6. Polygonální modelování, další techniky, úprava 3D skenu.
7. Subdivision, modelování postupným dělením.
8. NURBS, operace nad křivkami.
9. NURBS, vytváření ploch a těles.
10. Pokročilejší práce s UV, Rendering
11. Animace II, deformátory
12. Inverzní kinematika.
13. Dynamika: šaty, vlasy, particles.
14. Kompletace a odevzdání 2. úlohy.

Osnovy cvičení:

1. Uživatelské rozhraní, filosofie modelování.
2. Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.
3. Nastavení kamery a Render v MAYA-software
4. Základy animace.
5. Konzultace zadání 2. úlohy
6. 3D skenování
7. Subdivision, modelování postupným dělením. Finalizace zadání 2. semestrální úlohy.
8. NURBS, operace nad křivkami a plochami.
9. NURBS - pokročilejší operace.
10. Pokročilejší práce s UV, Rendering orientovaný na MentalRay, více průchodový render
11. Záznam pohybu postavy
12. Inverzní kinematika.
13. Rezerva a konzultace semestrálních úloh.
14. Kompletace a odevzdání 2. úlohy.

Literatura:

1. Chris Maraffi: Maya Character Creation: Modeling and Animation Controls, New Riders Press; 1st edition, 2003
2. Jason Osipa: Stop Staring: Facial Modeling and Animation Done Right, Sybex Inc., 2003

Požadavky:

žádné viz http://leyfi.felk.cvut.cz/courses/kma/

Webová stránka:

http://leyfi.felk.cvut.cz/courses/kma/

Klíčová slova:

Polygonální modelování, subdivision, NURBS, texturování, rendering, inverzní kinematika, částicové systémy, fluidní dynamika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V


Stránka vytvořena 24.11.2017 17:47:28, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.