Popis předmětu - AD7B37MM2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B37MM2 Multimédia 2 Rozsah výuky:14+6s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na základní principy a aspekty multimediální techniky. Za prvotní východisko je uvažována interakce technických prostředků s pozorujícím subjektem ? člověkem. Student získá poznatky o základech snímání, reprodukce, zpracování, záznamu, komprese a šíření audiovizuální informace. Cvičení jsou zaměřena na laboratorní experimenty.

Cíle studia:

Studenti si osvojí principy a metody v audiovizuální technioe a souvisejícím zpracováním signálu.

Osnovy přednášek:

1. Zvuk, popis a vnímání zvuku.
2. Prostorová akustika.
3. Ozvučování prostoru.
4. Záznam a zpracování zvukových signálů.
5. Hudební akustika.
6. Vnímání obrazové informace, lidský zrakový systém, optické klamy.
7. Objektivní metody hodnocení kvality multimediálních dat, HDR obraz.
8. Snímání obrazu a fotografie.
9. Stereoskopie, princip, snímání a reprodukce 3D obrazu.
10. Komprese obrazu a videa.
11. Komprese zvukových signálů.
12. Studiová technika, výroba multimediálních pořadů.
13. Distribuce obrazu a videa.
14. REZERVA.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s předmětem a přidělení semestrálních úloh.
2. Poslechové demonstrace z oblasti psychologické a hudební akustiky.
3. Subjektivní hodnocení komprimovaných zvukových signálů.
4. 1. konzultace k semestrální úloze.
5. Záznam a zpracování zvukových signálů.
6. Příklady z oblasti prostorové akustiky a ozvučování.
7. 2. konzultace k semestrální úloze.
8. Obrazové senzory, přenosové parametry, konstrukce, digitální fotoaparát.
9. Osvětlování, měření spotmetrem.
10. 3. konzultace k semestrální úloze.
11. Stereoskopie: snímání 3D obrazu.
12. Stereoskopie: 3D projekce.
13. 4. konzultace k semestrální úloze.
14. Prezentace semestrální úlohy.

Literatura:

[1] Škvor Zdeněk, Akustika a elektroakustika, Academia 2001
[2] Levický Dušan, Multimediálne telekomunikácie, ELFA 2002

Požadavky:

http://edux.felk.cvut.cz/modules/edux/course_detail.php?action=display&ID=57 Požadované prerekvizity: Y36MM1 Okruhy ke zkouškám:
1. Zvuk, popis a vnímání zvuku. Lidský sluch - anatomie a funkce. Základní psychoakustické zákony. Roviny analýzy zvukových signálů. Syntéza zvuku.
2. Prostorová akustika - přístupy k řešení. Vlnová, geometrická, statistická akustika. Doba dozvuku. Auralizace. Pohltivé materiály - funkce, vliv na akustiku prostoru.
3. Ozvučování - typy prostorů z hlediska ozvučování. Zákonitosti šíření zvuku v uzavřených a otevřených prostorech. Doporučená doba dozvuku z hlediska určení prostoru. Ozvučovací systémy. Kritéria kvality.
4. Záznam a zpracování zvukových signálů - Číslicové zpracování zvukových signálů, vliv vzorkování a kvantování signálu. Psychoakustická optimalizace zvukových signálů.
5. Záznam zvuku na film. Magnetický záznam analogového zvukového signálu. Princip magnetooptického záznamu signálu. Struktura záznamu signálu na CD a DVD. Fyzikální princip přepisovatelných DVD. Datová struktura disků DVD + R, DVD - R a DVD-RAM.
6. Komprese zvukových signálů - Vnímání zvukových signálů, sluchová dráha. Podstata maskování zvukových signálů. Kódování zvukových signálů. Komprese zvukových signálů typu MPEG a ATRAC.
7. Snímání obrazu a fotografie - Principy snímání - CCD, CMOS, CCD - akumulace a transport náboje, blooming, binning, srovnání CCD a CMOS obrazového snímače, snímání barvy, maska CFA.
8. Komprese obrazu a videa - relevance, redundance, integrální a vlnková transformace pro kompresi obrazu a videa, JPEG, JPEG 2000, vektorová kvantizace, fraktály.
9. Studiová technika - Televizní komplex, televizní studio, osvětlení (typy těles, jejich rozmístění při natáčení) , virtuální studio  (princip, realizace),  televizní kamera (snímací prvky,  blokové schéma),  střihové pracoviště (lineární a nelineární střih), odbavovací pracoviště.
10. Distribuce obrazu a videa - základní principy analogové televize, soustava RGB a přenosové signály Y, R-Y, B-Y, základní principy digitální televize - soustava DVB, princip FEC, vf vysílání - pozemní a satelitní, TV kanál
11. Výšky a názvy tónů; intervaly a stupnice, volné a uzavřené aerofony (vyjmenujte alespoň 4 nástroje z obou skupin a popište jejich princip), blokové schéma modelu houslí.
12. Barevné modely (color-spaces) RGB, CMYK, CIE L*a*b, CIE L*x*y.
Chromaticky diagram.
13. Lidsky vizuální systém, barevné vnímání. barevné profily.
14. Metody stereoskopické projekce (anaglyph, pasivní, aktivní, rozklad spektra - infitec,. autostereoskopické displeje), polarizace světla (lineární, kruhová) vliv na stereoskopicky vjem.
15. Metody snímání a záznamu stereoskopického videa (dvoukamerový systém, jednokamerový systém)

Klíčová slova:

Multimediální technika, zvuk, obraz, video, fotografie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 23.9.2019 17:51:34, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.