Popis předmětu - AD7B36WMM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B36WMM Technologie pro web a multimedia Rozsah výuky:14+6c
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je získat přehled o základních nástrojích a prostředcích používaných v prostředí internetu a multimédií. Studenti se postupně seznámí se základy fungování služby WWW a projdou kurzem jazyka HTML a kurzem grafického návrhu WWW stránek. Dále budou seznámeni s nástroji a postupy pro vytváření a úpravu grafických prvků na web. Poslední část předmětu pak bude věnována přehledu technologií spojených s programovacími nástroji jak na straně klienta tak na straně serveru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36WMM

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat přehled o základních nástrojích a prostředcích používaných v prostředí internetu a multimédií.

Osnovy přednášek:

1. Základy internetu, architektura internetové aplikace , HTTP protokol, úvod do jazyka HTML
2. HTML - základní sada elementů (obrázky, hypertextové odkazy, výčty, ...)
3. HTML - pokročilá sada elementů (tabulky, formuláře, ...)
4. Úvod do standardu XML, vysvětlení základních pojmů a principů
5. Definice stylu dokumentu, zásady návrhu vzhledu dokumentu, standard CSS
6. Pokročilejší metody definice vzhledu dokumentu pomocí CSS
7. Úvod do standardu XSLT
8. Formáty pro grafiku, barevné modely
9. Zpracování videa, nástroje a ukázky jejich použití
10. Jednoduchá aplikace na straně klienta, JavaScript, princip technologie AJAX
11. Zajištění kvality webových aplikací
12. Přístupnost webových aplikací
13. Aplikace pro web na straně serveru, nástroje a programovací jazyky pro tvorbu dynamického obsahu stránek
14. Prezentace studentských projektů

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s předmětem, zadávání semestrálních projektů
2. Tvorba HTML stránek
3. Tvorba HTML stránek
4. Tvorba jednoduchých XML dokumentů a jejich validace a zpracování pomocí standardních nástrojů
5. Definice stylu, použití CSS
6. Formátování XML dokumentů s použitím XSLT šablon,
7. Další nástroje pro zpracování HTML a XML dokumentů
8. Grafika pro web, zpracování fotografií
9. Pokročilé formátování pomocí CSS
10. Praktické cvičení tvorby aplikace v jazyce JavaScript
11. Praktické cvičení tvorby aplikace v jazyce JavaScript
12. Přístupnost webových aplikací a zajištění jejich kvality
13. Odevzdání semestrálních projektů
14. Zápočet

Literatura:

[1] Kosek, J.: PHP Tvorba interaktivních internetových aplikací - podrobný průvodce, Grada, 1999.
[2] Harold E. R., Means W. S.: XML v kostce - pohotová referenční příručka, Computer Press, 2002.

Požadavky:

Základní znalost jazyka Java.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 16.8.2019 17:51:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.