ČeskyEnglish

Popis předmětu - A0B04FCE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04FCE1 Příprava na FCE 1 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Zakončení:Z
Vyučující: 
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:*

Anotace:

Kurz je určen pro zájemce z řad studentů a pracovníků univerzity i široké veřejnosti, kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04FCE1

Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Osnovy přednášek:

The First Certificate in English (FCE I) - Syllabus Materials: Newbrook, Jacky; Wilson, Judith; Acklam, Richard, New First Certificate GOLD Coursebook (Longman, 2007) Unit 1- 4 Week 1 What's on? Grammar: Simple tenses; Vocabulary ; Speaking: FilmsListening and reading comprehension Week 2 What's on? Reading and listening comprehension Present Perfect; Word formativ Week 3 What's on? Word transformation, Writing: Informal letters; Review Week 4 Worth the risk? Reading: Multiple choice questions; Grammar: Comparisons Speaking: Risk taking; Listening : T or F Week 5 Worth the risk? Word Formation; Reading: Exam focus; Articles; Comparing and contrasting Week 6 Worth the risk? Writing: Formal Letters; Review, Midterm test Week 7 Fact or fiction? Using a dicitionary; Reading: Gapped text; Grammar: like, as, as if/though; Adverbs; Asking for and reacting to opinions Week 8 Fact or fiction? Listening; Use of English: Exam focus; Vocabulary: Modifiers; Grammar: Narrative tenses Week 9 Fact or fiction? Writing: Story; Review Week 10 Food for thought Vocabulary: Food, prepositions; Listening: Sentence completion; Reading: Exam focus Week 11Food for thought Grammar: Countable and uncountable nouns; Future forms; Reading: Gapped text; Vocabulary: Body and health; Speaking Week 12Food for thought Use of English: Open cloze; Writing: Article; Review Week 13 Exam Maximizer Revision Lessons 1 - 4, Final credit test Week 14 Final credit test-Analysing errors, Credits Requirements: Students are expected to attend classes, work actively during lessons and prepare independently their home assignments, including essays. They are due to take midterm and final tests and get at least 60% of total points. Other requirements will be specified in detail by the teacher during the first lesson of the term. The teacher is allowed to supplement or change his/her requirements or programme of the lessons.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Materiály:Newbrook, Jacky; Wilson, Judith; Acklam, Richard New First Certificate GOLD Coursebook (Longman, 2007)Unit 1 - 4

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně. Na konci semestru píšou studenti zápočtový test, musí dosáhnout 60% z daných bodů. Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI1 Počítačové systémy V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME3 Elektronika V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME1 Komunikační technika V
BEKYR1 Robotika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKYR3 Systémy a řízení V


Stránka vytvořena 25.9.2017 17:47:25, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.