Popis předmětu - AD7B32TKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B32TKS Telekomunikační sítě Rozsah výuky:14+6l
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá telekomunikačními sítěmi z různých hledisek, od fyzikálních základů přes strukturu až po aplikace. Seznamuje se základními pojmy a principy v oblasti sdělování, službami poskytovanými telekomunikačními sítěmi, hodnocením kvality služeb, s pojmy provozního inženýrství a dimenzování prvků sítí. Využití těchto principů a metod je doloženo na konkrétních sdělovacích sítích - ISDN, přenosu dat, pevných i mobilních.

Cíle studia:

Student si osvojí základní znalosti týkající se sítí elektronických komunikací, od základních principů až po alužby a aplikace.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy. Regulace a standardizace v oblasti telekomunikací.
2. Státní svátek - přednáška se nekoná
3. Sdělovací řetězec: zdroj - přenosový a spojovací prostředek - spotřebič. Pojem síť.
4. Popis zdroje, přenosového a spojovacího prostředku, jejich typy a vlastnosti.
5. Způsoby přenosu informace a jejího zabezpečení.
6. Model propojení otevřených systémů OSI.
7. Metody vícenásobného využití přenosových prostředků. Modulace.
8. Přenosová prostředí a jejich využití. Přenosové systémy.
9. Spojovací systémy - základní charakteristiky. Signalizace.
10. Principy a vlastnosti mobilních telekomunikačních sítí. Přenos dat v hostitelských sítích.
11. Sítě ISDN úzkopásmové a širokopásmové. Inteligentní sítě.
12. Služby v telekomunikačních sítích a jejich klasifikace.
13. Provozní zatížení, obsluhové systémy a modely provozního zatížení, základní parametry.
14. Hodnocení kvality služeb QoS a výkonnosti sítí NP.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Požadavky k zápočtu, bezpečnost práce v laboratoři, používání Class serveru.
2. Útlum a zisk, relativní a absolutní úrovně. Příklady výpočtů a užití v praxi.
3. Zabezpečení přenosu dat. Příklady vytváření a zpracování kódu.
4. Úvod do cyklu laboratorních úloh.
5. Zpracování hovorového signálu.
6. Účastnické přípojky v telefonní síti.
7. Účastnické přípojky v síti ISDN.
8. Bezdrátové sítě.
9. Provoz a aplikace v IP sítích.
10. Provozní zatížení.
11. Optické komunikace.
12. Zápočtový test.
13. Náhradní měření.
14. Zápočet.

Literatura:

1. Svoboda, J. et al., Telekomunikační technika, díl 1 - 3. Praha: Hüthig & Beneš, 1998, INC., 1996.
2. Křížovský, F., Telekomunikační sítě - přednášky. Praha: ČVUT, 1991

Požadavky:

1. Úspěšné absolvování kontrolního testu.
2. Úspěšné odevzdání referátu z určené laboratorní úlohy.
Zkouška je písemná, popřípadě ústní.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

sdělovací technika, telekomunikace, sítě, zatížení, přenos dat

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 16.8.2019 17:51:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.