Popis předmětu - A7B36USI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36USI Úvod do softwarového inženýrství Rozsah výuky:2P+2S
Garanti:  Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, provoz a údržbu. Důraz je kladen na analytickou fázi, neboť ostatní fáze jsou součástí jiných předmětů. Z modelovacích prostředků je probírán UML (Unified Modeling Language). V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech metodikou UP (Unifikovaný proces vývoje) s využitím UML. Cvičení probíhají převážně konzultační formou.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36SIN

Cíle studia:

A. Osvojení dovedností
- SPOLUPRACOVAT V TÝMU - PREZENTOVAT VÝSLEDKY PRÁCE - OHODNOTIT SVOJÍ I CIZÍ PRÁCI - FORMULOVAT KRITIKU - VYROVNAT SE S KRITIKOU - KOMUNIKOVAT - ŘEŠIT KONFLIKTY
B. Získání znalostí
- DIAGRAMY UML - METODIKY - MODELOVACÍ NÁSTROJ ENTERPRISE ARCHITECT

Osnovy přednášek:

1. Úvod, metodiky vývoje SW
2. Vize projektu
3. Požadavky a jejich parametry
4. Způsoby zjišťování požadavků, trasovatelnost požadavků
5. Úvod do jazyka UML,modelování firemních procesů,
6. UML diagramy aktivit
7. Datová analýza - hledání analytických tříd, relací, atributů
8. Stavové diagramy
9. Požadavky a jejich modelování pomocí případu užití
10. Scénáře případu užití a mapování
11. Odhady pracnosti, model uživatelského rozhraní,
12. UML diagramy komponent, nasazení a balíčků
13. Licencování SW, zamlžení(obfuskace) kódu, metamodelování, údržba a změny nasazeného software
14. Rezerva/Rozbor nejčastějších chyb v projektech

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení - seznámení s pravidly, návrh témat a rozdělení do týmů
2. Finální rozdělení týmů, ukázka ASSEMBLA (wiki, tickety,?), SVN, konzultace a práce na vizi
3. Kontrola zprovoznění SVN a TICKET, konzultace k byznys analýze a EA
4. Konzultace ke katalogu požadavků a modelu případu užití
5. Poslední konzultace k 1.iteraci
6. Odevzdání dokumentace k 1.iteraci, konzultace scénářů a analytického modelu
7. Diskuse oponentských posudků, konzultace scénářů a analytického modelu
8. Odevzdání dokumentace k 2.iteraci, konzultace dokumentů ke 3. iteraci 2
9. Diskuse oponentských posudků, konzultace dokumentů ke 3. iteraci
10. Odevzdání dokumentace k 3.iteraci, konzultace dokumentů ke 4. iteraci
11. Diskuse oponentských posudků, konzultace dokumentů ke 3. iteraci
12. Odevzdání dokumentace k 4.iteraci, prezentace projektu
13. Zápočty
14. Zápočty

Literatura:

[1] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.
[2] Pressman,R.S.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. ISBN 0-07-707936-1, McGraw-Hill, 1992.
[3] Sommerville,I.: Software Engineering. Pearson Education Limited, 2001. ISBN 0-201-39815-X.
[4] http://www.uml-diagrams.org/uml-24-diagrams.html
[5] http://ocup.ocup.cz/p/obsah.html

Požadavky:

Prerekvizitou je A7B36OMO, A7B36DBS a A7B39WPA.

Poznámka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2312

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2312

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BWM(ECTS) Web a multimedia PO 5
BPSTMWM Web a multimedia PO 5
BMI(ECTS) Manažerská informatika PO 5
BPSTMMI Manažerská informatika PO 5


Stránka vytvořena 13.12.2019 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.