Popis předmětu - AD7B36USI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B36USI Úvod do softwarového inženýrství Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:PO Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení discipliny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, provoz a údržbu. Důraz je kladen na analytickou fázi, neboť ostatní fáze jsou součástí jiných předmětů. Modelovací prostředky, UML (Unified Modeling Language). V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36USI

Cíle studia:

A. Osvojení dovedností^
- SPOLUPRACOVAT V TÝMU^ - PREZENTOVAT VÝSLEDKY PRÁCE^ - OHODNOTIT SVOJÍ I CIZÍ PRÁCI^ - FORMULOVAT KRITIKU^ - VYROVNAT SE S KRITIKOU^ - KOMUNIKOVAT^ - ŘEŠIT KONFLIKTY^ ^
B. Získání znalostí^
- DIAGRAMY UML^ - METODIKY^ - OCL^ - NÁVRH ARCHITEKTURY SYSTÉMU^ - MVC A ORM FRAMEWORK

Osnovy přednášek:

1. ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA - Metodiky vývoje SW, "Unified Process", MDA, úvod do jazyka UML, CASE nástroje, vize projektu
2. Státní svátek
3. Byznys analýza a sběr požadavků - modelování a zdokonalování procesů, diagramy aktivit
4. Funkční analýza -požadavky a jejich modelování pomocí use case, aktivity
5. Datová analýza - hledání analytických tříd, relací, atributů a stavů, metamodely
6. Životní cyklus vývoje SW, klasické a agilní metodiky, metamodely.
7. Návrh - softwarové architektury, diagramy baličků, komponent a nasazení
8. Návrh - Frameworky (Seam, Struts, Shale) a jejich komponenty jako JSF (Model View Controler) Facelets, RichFaces, Trinidad, EJB, Hibernate (ORM) ,
9. Aspektově orientované programování, bezpečnost aplikací
10. Implementace, testování, nasazení a údržba - (ladění výkonu, diagramy nasazení, testování SW,...)
11. OCL - Object Constraint Languange - přednášídoc.Ing. Karel Richta, CSc.
12. Rezerva/XP/SOA
13. Písemný test na přednášce

Osnovy cvičení:

1. Úvod, ukázky možných projektů
2. Prezentace projektů, rozdělení do týmů, brainstorming nad tématy(Co všechno by mohlo být ještě obsahem atd?)
3. Konzultace slovního zadání
4. Konzultace katalogu požadavků, USE-CASE, aktivity diagramů
5. Odevzdávání práce dle přednášek 1 až 3
6. Odevzdávání posudků, konzultace analýza
7. Konzultace analýza
8. Konzultace analýza
9. Odevzdávání práce dle přednášek 1 až 7, konzultace návrh
10. Konzultace návrh
11. Poslední konzultace k projektu
12. Prezentace oponentských posudků, diskuse
13. Zápočty

Literatura:

[1] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.
[2] Drbal: Objektově-orientované metodiky a techniky. Skripta VŠE, Praha 1997
[3] Chlapek, Řepa: Materiály ke strukturované analýze. Skripta VŠE, Praha 1997
[4] Král, J.: Informační systémy. SCIENCE, Veletiny 1998.
[5] Pokorný, J., Halaška, I.: Databázové systémy. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998
[6] Pressman,R.S.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. ISBN 0-07-707936-1, McGraw-Hill, 1992.
[7] Richta, Sochor: Softwarové inženýrství I. Skripta ČVUT-FEL, Praha 1996,1998
[8] Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999.
[9] Schmuller, J.: Myslíme v jazyku UML. GRADA, ISBN 80-247-0029-8, Praha 2001.
[10] Sommerville,I.: Software Engineering. Pearson Education Limited, 2001. ISBN 0-201-39815-X.
[11] Šešera, L., Mičovský, A., Červeň, J.: Datové modelování v příkladech. GRADA, ISBN 80-247-0049-2, Praha 2001.
[12] Vrana, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005.

Požadavky:

Podmínky zápočtu a zkoušky jsou definovány na stránkách předmětu http://service.felk.cvut.cz/courses/Y36SIN/.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A4B33SI

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika PO 5
BKSTMMI Manažerská informatika PO 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia PO 5
BKSTMWM Web a multimedia PO 5


Stránka vytvořena 9.12.2019 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.