Popis předmětu - A7B36ASS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36ASS Architektura SW systémů Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Architektury softwarových systémů, principy návrhů architektury, detailní popis architektonických stylů a kvalit které naplňují a popisují je. Architektonické návrhové vzory. Enterprise application vzory pro třívrstvé aplikace a soudobé frameworky. Analytické vzory GRASP, definice koheze a couplingu. Návrhové vzory známé jako Gang of Four nebo Gamma patterns. Dokumentace pomocí UML.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36ASS

Cíle studia:

1. Pochopit disciplínu tvorby architektury v kontextu
softwarového inženýrství.
2. Umět použít jazyk UML pro modelování architektury SW.
3. Naučit se aplikovat vrstvy.
4. Dovést použít architektonické vzory a návrhové vzory.
5. Mít přehled o vzorech použitých ve frameworcích.
6. Pochopení a porozumění anglickému textu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do softwarových architektur, architektonické styly
2. Kvalita softwarových architektur
3. Dokumentace softwarových architektur
4. Architektonické vzory, GRASP
5. Architektonické vzory, GoF
6. Architektonické vzory, GoF
7. Vzory pro perzistentní vrstvu, GoF
8. Vzory pro perzistentní vrstvu, GoF
9. Vzory pro distribuci, GoF
10. Vzory pro byznys logiku, GoF
11. Vzory pro byznys logiku, GoF
12. Vzory pro prezentaci, GoF
13. Rezerva a Test 2

Osnovy cvičení:

1. Seznámení se s požadavky přiřazení úkolů, rozdělení týmů
2. Článek z konference
3. Odevzdání a konzultace - Ukol 1
4. Článek z konference
5. Odevzdání a konzultace - Ukol 2
6. Článek z konference
7. Test 1
8. Odevzdání a konzultace - Ukol 3
9. Článek z konference
10. Odevzdání a konzultace - Ukol 4
11. Článek z konference
12. Odevzdání projektu a dokumentace
13. Odevzdání projektu a dokumentace

Literatura:

[1] Martin Fowler. Patterns of Enterprise Application Architecture.
Addison-Wesley Professional, November 2002.
[2] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John M. Vlissides.
Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional, 1 edition, November 1994.
[3] Craig Larman. Applying UML and Patterns : An Introduction to
Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition). Prentice Hall PTR, October 2004.
[4] Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. 1998. Software Architecture in Practice. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.
[5] Mary Shaw and David Garlan, Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline, Prentice-Hall, 1996.
Stránky předmětu: ^ http://webdev.felk.cvut.cz/~cernyto3/?content=y36ass

Požadavky:

Napsání obou testů Odevzdání úloh KWIC a dokumentace v LaTeX (tým) Prezentace vzoru a odevzdání dokumentace v LaTeX (tým) Odevzdání projektu s aplikovanými vzory (tým) Dostatek bodů k danému měsíci Hodnocení dle aktivity, účasti a počtu dosažených bodů

Webová stránka:

http://webdev.felk.cvut.cz/~cernyto3/?content=y36ass

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 13.5.2019 17:51:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.