Popis předmětu - A7B36DBA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36DBA Administrace databázových systémů Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměren na instalaci a konfiguraci databázových systémů. Studenti budou mít možnost vyzkoušet si práci se systémy Oracle (komerční stroj pro velké databáze), MySQL a PostgreSQL (systémy pro menší a středně velké databáze šířený jako Open Source). ^ Diskutovaná témata: instalace, architektura systému, konfigurace, vytvoření databáze, běžná údržba (datové struktury, uživatelé, práva,...), zálohováni a obnova dat, laděni výkonu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36DBA

Osnovy přednášek:

- architektura DB systému z hlediska požadavků a nároků na zdroje operačního systému, zavedení pojmů^ - instalace systému a instalace databáze^ - start, zastavení instance/databáze, možnosti konfigurace za běhu^ - úkoly databázového administrátora^ - fyzická a logická struktura databáze^ - datové struktury a možnosti jejich konfigurace^ - správa uživatelů, rolí, uživatelské profily a další prostředky zvýšení bezpečnosti^ - podpora a konfigurace národních zvyklostí (kódování, řazení, zobrazování)^ - možnosti výměny dat mezi db systémy (export, import, a další)^ - zálohování - principy, možnosti^ - obnova systému (recovery)^ - ladění výkonu - možnosti^ - ladění výkonu - vyrovnávací paměť^ - ladění výkonu - datové struktury, aplikace^

Osnovy cvičení:

- seznámení s prostředím - program, požadavky^ - příprava na instalaci - příprava operačního systému^ - instalace systému ^ - architektura DB systému z hlediska adminstrátora^ - základní a pokročilé nástroje pro administraci^ - vytvoření databáze^ - start/zastavení instance/databáze, možnosti konfigurace, možnosti konfigurace za běhu^ - fyzická a logická struktura databáze^ - typické činnosti adminstrátora - správa datových struktur - typické činnosti administrátora - správa uživatelů, rolí, profilů, bezpečnost^ - zálohování a obnova systému - možnosti a prostředky^ - ladění výkonu možnosti a prostředky - vyrovnávací paměť^ - ladění výkonu možnosti a prostředky - datové struktury, operační systém, aplikace^

Literatura:

1. Elektronická dokumentace aktuálních verzí SŘBD Oracle a PostgreSQL.^
2. Elektronická verze přednášek.^

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou na: http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36DBA/^ Předmět předpokádá základní a pasivní znalost principů relačních databází, jazyka SQL a také principů operačních systémů (virtuální, fyzická paměť, adresní prostor, stránkování, víceuživatelský přístup, souborový systém, synchronizace,...).^ ^ Zápočet bude udělen na základě pohovoru o přednášených a cvičených tématech doplněného ukázkami práce s diskutovanými nástroji. ^ Zkouška bude provedena formou pohovoru.

Poznámka:

http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36DBA/

Webová stránka:

http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36DBA

Klíčová slova:

databázová administrace, Oracle, PostgreSQL, MySQL

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 27.5.2019 07:51:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.