Popis předmětu - A5M17BUP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole
Role:PV, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vrba J. Zakončení:KZ
Přednášející:Oppl L., Vrba J. Kreditů:4
Cvičící:Oppl L., Vrba J. Semestr:L

Anotace:

Biofyzikální aspekty elektromagnetických polí v různých biologických systémech. Interakce elektromagnet. polí s biologickými systémy - přehled. Mechanismy interakce a biologické efekty. Experimentální výsledky a hypotézy biologických účinků statických, stacionárních elektrických, magnetických a nestacionárních polí. Matematické řešení interakce elektromagnetických polí generovaných živým organismem. Aplikace elektromag. polí v lékařství. Hygienické normy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M17BUP

Cíle studia:

Seznámení s přehledem biofyzikálních aspektů elektromagnetických polí v různých biologických systémech.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do sledované interdisciplinární problematiky
2. Hygienické normy a předpisy
3. Klinické využití působení elektromagnetického pole na BS
4. Perspektivní lékařské aplikace mikrovlnné techniky -
5. Mikrovlnná hypertermie - termoterapeutická metoda pro léčbu nádorových onemocnění
6. Neinvazivní měření teploty při mikrovlnné hypertermii
7. Metody měření dielektrických parametrů biologických tkání
8. Elektromagnetická expozice uživatelů mobilních telefonů
9. Nukleární magnetická rezonance, principy
10. Biologický objekt jako zdroj elektrických, magnetických resp. elektromagnet. polí
11. Interakce optického záření s biologickou tkání
12. Klinické využití nukleární magnetické rezonance
13. Nukleární magnetická rezonance v dalších biologických aplikacích
14. Přehled nejvýznamnějších interakcí elektromagnetického pole s biologickou hmotou

Osnovy cvičení:

1. Úvod do problematiky, zadání projektových prací
2. Hygienické normy a předpisy, problematika měření
3. Klinické využití působení elektromagnetického pole na BS
4. Perspektivní lékařské aplikace mikrovlnné techniky
5. Mikrovlnná hypertermie v klinické praxi - ukázka na klinickém pracovišti
6. Neinvazivní měření teploty při mikrovlnné hypertermii - laboratoř
7. Měření dielektrických parametrů fantomu biologické tkáně - laboratoř
8. Modelování elektromagnetického pole v hlavě uživatele mobilního telefonu - laboratoř
9. Nukleární magnetická rezonance
10. Biologický objekt jako zdroj elektrických, magnetických resp. elektromagnet. polí
11. Interakce optického záření s biologickou tkání
12. Klinické využití nukleární magnetické rezonance, ukázka na klinickém pracovišti
13. Experimenty s využitím nukleární magnetické rezonance, ukázka na klinickém pracovišti
14. Prezentace a vyhodnocení projektových prací

Literatura:

Sborníky ČSVTS Elektromagnetické pole a biologické systémy. Praha 1975-91 Sborníky K 317 konferencí: Biologické systémy a elektromagnetické pole. Praha 1997-2000 Vrba, J.: Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha, 2003

Požadavky:

Základní znalosti elektromagnetického pole. Více informací na https://moodle.fel.cvut.cz/ nebo na http://www.elmag.org/sites/default/files/users/oppl/files/BUP%20-%20informace.pdf

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M17BUP

Klíčová slova:

biologické účinky, elektromagnetické pole

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 2
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 22.10.2020 17:50:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.