Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A6M33ZSL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Kybic J. Role:PO,F Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Hering J., Kybic J.
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Obsahem předmětu je koncepce, vlastnosti a struktura zobrazovacích systémů užívaných v současné době v lékařství. Jedná se 2D mikroskopické, rentgenové a ultrazvukové zobrazovací systémy včetně dopplerovského ultrazvuku. Dále se budeme zabývat tomografickými (3D) systémy: počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MRI) včetně funkční MR a nukleárními zobrazovacími metodami (PET,SPECT). Další informace naleznete na stránce http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33zsl/start

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33ZSL

Cíle studia:

Získat přehled o základních v současném lékařství používaných zobrazovacích metodách, zejména o mikroskopii, rentgenu, počítačové tomografii, magnetické rezonanci (MRI), ultrazvuku a mikroskopii. Rozumět jejich fyzikálním principům.

Osnovy přednášek:

1. Mikroskopie
2. Multimodální registrace
3. Rentgen
4. Počítačová tomografie
5. Ultrazvuk
6. Ultrazvuk II
7. (velikonoce)
8. Fyzika MRI
9. MRI zobrazování
10. MRI hardware
11. MRI aplikace
12. Funkční zobrazování mozku, fMRI.
13. Nukleární metody PET, SPECT.
14. Další zobrazovací techniky / rezerva

Osnovy cvičení:

Teoretické a praktické seznámení s modalitami probranými na přednášce.

Literatura:

[1] Cho, Z.H., Jones, J.P., Singh, M.: Foundations of Medical Imaging. John Wiley&Sons, Inc., New York 1993
[2] Ed. S Webb The Physics of Medical Imaging. Bristol: Institute of Physics Publishing (IoP). 1988
[3] Bronzino, J. D. The Biomedical Engineering Handbook. Boca Raton: CRC Press. 1995
[4] Webb A., Introduction to Biomedical Imaging. IEEE press.2003
[5] Sonka M., Fitzpatrick J. M., Handbook of Medical Imaging, vol.2. SPIE Press, 2000
[6] Svatoš, J., Zobrazovací systémy v lékařství, skriptum ČVUT, 1998

Požadavky:

Znalost principů geometrické optiky, znalost Fourierovy transformace, základní znalost zpracování signálů a obrazů, základní znalost akustiky, fyziky elektromagnetických polí a radioaktivního rozpadu.

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33zsl

Klíčová slova:

Lékařské zobrazování, mikroskopie, rentgen, počítačová tomografie CT, magnetická rezonance MRI, positronová emisni tomografie PET, jednofotonová emisní tomografie SPECT, ultrazvukové zobrazování.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEK01 Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky F
MBI Biomedicínské inženýrství F
MEK02 Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky F
MEL02 Elektronika F
MEL03 Elektronika F
MSE02 Silnoproudá elektrotechnika F
MSE03 Silnoproudá elektrotechnika F
MSE04 Silnoproudá elektrotechnika F
MEL01 Elektronika F
MTR01 Telekomunikace a radiotechnika F
MTR05 Telekomunikace a radiotechnika F
MTR04 Telekomunikace a radiotechnika F
MTR03 Telekomunikace a radiotechnika F
MTR02 Telekomunikace a radiotechnika F
MSE01 Silnoproudá elektrotechnika F
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství PO 2


Stránka vytvořena 24.11.2017 17:47:28, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.