Popis předmětu - AD7B36SPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B36SPS Správa počítačových sítí Rozsah výuky:14+6c
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Předmět poskytuje základní dovednosti zaměřené na správu síťových technologií a zajištění jejich bezpečnosti. Staví na znalostech síťových technologií používaných při výstavbě sítí TCP/IP získaných v předmětu Y36PSI.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36SPS

Cíle studia:

Seznámení se základními síťovými službami. Získání praktických zkušeností při konfiguraci vybraných síťových služeb.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, technologie Ethernetu, VLAN, autorizace.^
2. Bezpečnostní architektura počítačových sítí - firewall,
VPN.^
3. Směrovací protokoly autonomních systémů - RIP, OSPF.^
4. Směrovací mechanismy páteří - EGP, BGP.^^
5. Jmenné služby, adresace - DNS, DHCP.^
6. Jmenné služby - LDAP.^^
7. Pošta.^
8. Správa síťových prvků - protokoly.^
9. Správa síťových prvků - aplikace.^
10. Bezpečné připojení klientů a bezpečný přenos dat -
RADIUS, ssh, ssl, IPsec.^
11. Datové toky v počítačových sítích - QoS, mechanismy
řízení toku.^
12. Sledování dostupnosti služeb - SLA.^
13. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení.^
2. Dynamické směrování - cvičení.^
3. Dynamické směrování - Laboratorní cvičení.^
4. Firewalling - cvičení.^
5. Firewalling - Laboratorní cvičení.^
6. Domain name system - cvičení.^
7. Domain name system - Laboratorní cvičení.^
8. Konzultační cvičení.^^
9. Mailserver - Laboratorní cvičení.^
10. Dohledové systémy - cvičení.^
11. Dohledové systémy - Laboratorní cvičení.^
12. Prezentace a odevzdání semestrálních prací.^
13. Prezentace, zápočet

Literatura:

[1] Stallings W.: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2.
Addison-Wesley 1998.^
[2] Kretchmar J.M., Dostálek L.: Administrace a bezpečnost
sítí. Computer Press 2005.^

Požadavky:

https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/y36sps/start Laboratorní cvičení, zpracování semestrálního projektu, zkouška.

Webová stránka:

https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/y36sps/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 16.8.2019 17:51:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.