Popis předmětu - A4B33SVP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4B33SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
Role:PO Rozsah výuky:
Katedra:13133 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Téma práce musí souviset se hlavním oborem studia. Absolovování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem. Důležité upozornění: - Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu. - Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí. Nabídka témat na katedře kybernetiky: https://cyber.felk.cvut.cz/cs/study/student-projects/ Další informace: http://oi.fel.cvut.cz/pro-studenty/bakalarsky-program/a4bxxsvp Kontaktní email v případě dalších dotazů: oi@fel.cvut.cz

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B33SVP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

http://oi.fel.cvut.cz/pro-studenty/bakalarsky-program/a4bxxsvp

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI2 Informatika a počítačové vědy PO 5
BPOI3 Softwarové systémy PO 5


Stránka vytvořena 25.5.2020 07:50:17, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.