Popis předmětu - A6M33IP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33IP Individuální projekt Rozsah výuky:4C
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu. Seznam témat: http://cyber.felk.cvut.cz/cs/study/student-projects/

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33IP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Seznam témat: http://cyber.felk.cvut.cz/cs/study/student-projects/

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

http://cyber.felk.cvut.cz/study/student-projects/

Webová stránka:

http://cyber.felk.cvut.cz/study/student-projects/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V


Stránka vytvořena 5.12.2019 17:50:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.