Popis předmětu - A0M17DIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M17DIP Diplomová práce Rozsah výuky:36s
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13117 Kreditů:25 Semestr:L

Anotace:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Diplomové práce se týkají oblasti mikrovlnné techniky, antén, šíření vln, optických komunikací, EMC, lékařských aplikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M17DIP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Podle tématu zvolené práce. http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Webová stránka:

http://www.elmag.org/cs/vyuka/zaverecne-prace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika P 4
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství P 4
MPKYR1 Robotika P 4
MPOES3 Integrované elektronické systémy P 4
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika P 4
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu P 4
MPKME5 Komunikační systémy P 4
MPOI5NEW Softwarové inženýrství P 4
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce P 4
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy P 4
MPOI5 Softwarové inženýrství P 4
MPOI4 Počítačová grafika a interakce P 4
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz P 4
MPOI2 Počítačové inženýrství P 4
MPOI1 Umělá inteligence P 4
MPKME4 Sítě elektronických komunikací P 4
MPKME3 Elektronika P 4
MPKME2 Multimediální technika P 4
MPKME1 Bezdrátové komunikace P 4
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 4
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 4
MPEEM3 Elektroenergetika P 4
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 4
MPEEM1 Technologické systémy P 4
MPKYR3 Systémy a řízení P 4
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 4


Stránka vytvořena 24.10.2019 05:49:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.