Popis předmětu - A0M39DIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M39DIP Diplomová práce
Role:P Rozsah výuky:
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:25
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Diplomovou prací má student prokázat schopnost samostatně řešit technický či výzkumný problém oboru využitím znalostí získaných v magisterském studiu. V práci student nejprve přesně formalizuje zadání, definuje kritéria, dle nichž bude hodnotit úspěšnost řešení, zhodnotí možnosti různých postupů, vybere vhodný postup a výběr zdůvodní, vybraný postup aplikuje a zhodnotí úspěšnost dle stanovených kritérií. Projekt může mít také výzkumnou povahu: v takové práci student místo výběru známého postupu sám vymyslí metodu řešení problému nebo vylepší existující metodu a srovná její úspěšnost/použitelnost s již známými postupy (pokud existují). Důležitým měřítkem kvality diplomové práce je způsob, jakým je práce prezentována. Text musí být přehledně organizován, srozumitelný, jednoznačný a všechna důležitá tvrzení musejí být podpořena věcnými argumenty nebo experimentálními výsledky. Preferovaným jazykem práce je angličtina, pokud ji student ovládá natolik, že nedojde k podstatnému snížení srozumitelnosti oproti češtině. Pro úspěch práce je důležité, aby jí student plně věnoval předpokládaný hodinový rozsah (25 kreditů * 25 hodin/kredit = 625 hodin) a nezbytné jsou pravidelné konzultace s vedoucím práce. Před diplomovou prací absolvuje student předmět A4M39SVP (Softwarový/výzkumný projekt), který je zamýšlen jako předstupeň diplomové práce. V rámci tohoto předmětu by si student měl na podproblému DP ověřit vhodnost tématu a společně s vedoucím SVP/DP dospět k přesnému zadání DP. Poznámka: Předmět DIP si student zapisuje podle katedry obhajoby, určené jeho studijním plánem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M39DIP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

URL: http://dcgi.felk.cvut.cz/cs/study/theses_dcgi

Webová stránka:

http://dcgi.felk.cvut.cz/cs/study/theses_dcgi

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR1 Robotika P 4
MPOES3 Integrované elektronické systémy P 4
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika P 4
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu P 4
MPKME5 Komunikační systémy P 4
MPOI5NEW Softwarové inženýrství P 4
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce P 4
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy P 4
MPOI5 Softwarové inženýrství P 4
MPOI4 Počítačová grafika a interakce P 4
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz P 4
MPOI2 Počítačové inženýrství P 4
MPOI1 Umělá inteligence P 4
MPKME4 Sítě elektronických komunikací P 4
MPKME3 Elektronika P 4
MPKME2 Multimediální technika P 4
MPKME1 Bezdrátové komunikace P 4
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 4
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 4
MPEEM3 Elektroenergetika P 4
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 4
MPEEM1 Technologické systémy P 4
MPKYR3 Systémy a řízení P 4
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 4


Stránka vytvořena 10.8.2020 12:50:16, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.