Popis předmětu - AD0M37DIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M37DIP Diplomová práce Rozsah výuky:36s
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:25 Semestr:L

Anotace:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M37DIP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

http://kme.fel.cvut.cz/?page=zaverecnePrace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy P 4
MKKME5 Komunikační systémy P 4
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy P 4
MKOI5 Softwarové inženýrství P 4
MKOI4 Počítačová grafika a interakce P 4
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz P 4
MKOI2 Počítačové inženýrství P 4
MKOI1 Umělá inteligence P 4
MKKYR3 Systémy a řízení P 4
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika P 4
MKKYR1 Robotika P 4
MKKME4 Sítě elektronických komunikací P 4
MKKME3 Elektronika P 4
MKKME2 Multimediální technika P 4
MKKME1 Bezdrátové komunikace P 4
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 4
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 4
MKEEM3 Elektroenergetika P 4
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 4


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.