Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A7B39ITT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B39ITT Intermediální tvorba a technologie I Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Berka R. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Berka R. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Dvousemestrový předmět připravují a realizují společně umělecké a technické školy - Akademie múzických umění a ČVUT. Náplní tvůrčích dílen je výuka aktuálních technických nástrojů, dovedností a tvůrčích postupů v oblastech interaktivního umění, performance, architektury, světelné a zvukové tvorby. Výuka probíhá formou seminářů, dílen a exkurzí. Hlavní charakteristikou náplně je práce s prostorem a časem prostřednictvím obrazu, světla, zvuku s využitím technických a programových nástrojů. Studenti mají možnost kombinovat znalosti, které získali v dosavadním studiu se znalostmi studentů z odlišné oblasti lidské činnosti. Studentské projekty, zadané v prvním semestru budou v druhém semestru realizovány během dílny Intermediální tvorba a technologie II. Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení semestru. Podrobné informace o harmonogramu předmětu jsou k dispozici na oficiální webové stránce http://vyuka.iim.cz/y39itt:y39itt.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M39ITT1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39ITT

Cíle studia:

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Obsah:

Obsahem předmětu jsou semináře a dílny (dle programu aktualizovaného pro každý semestr) během nichž studenti technických a uměleckých oborů postupně hledají téma společných projektů. Rozpracované téma projektu připraveného k realizaci pak odevzdávají na konci semestru.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu a seznámení s laboratoří IIM
2. Audio & Video nástroje - nástroje pro zpracování zvuku i videa v reálném čase
3. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
4. Audio & Video nástroje - způsoby propojování zařízení
5. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
6. Audio & Video nástroje - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a odbavení AV obsahu - projekce nebo web)
7. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
8. Physical Computing - základní HW komponenty a jejich spojování do celků
9. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
10. Physical Computing - programové nástroje pro ovládání HW komponent
11. Práce na projektech - experimenty
12. Physical Computing - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a jeho použití k řízení AV obsahu - světla, a/nebo projekce)
13. Práce na projektech - experimenty
14. Práce na projektech - odevzdání konceptu

Osnovy cvičení:

1. Úvodní dílna, seznámení s laboratoří IIM
2. Dílna: Audio & Video nástroje - nástroje pro zpracování zvuku i videa v reálném čase
3. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
4. Dílna: Audio & Video nástroje - způsoby propojování zařízení
5. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
6. Dílna: Audio & Video nástroje - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a odbavení AV obsahu - projekce nebo web)
7. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
8. Dílna: Physical Computing - základní HW komponenty a jejich spojování do celků
9. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
10. Dílna: Physical Computing - programové nástroje pro ovládání HW komponent
11. Práce na projektech - experimenty
12. Dílna: Physical Computing - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a jeho použití k řízení AV obsahu - světla, a/nebo projekce)
13. Práce na projektech - experimenty
14. Práce na projektech - odevzdání konceptu

Literatura:

Jay David Bolter a Richard Grusin, Remediace, Teorie vědy, 13, č. 2 http://teorievedy.flu.cas.cz Dick Higgins: Synesthesia and Intersenses: Intermedia. http://www.ubu.com/papers/higgins_intermedia.html http://www.virtualart.at/ Massimo Banzi: Getting Started with Arduino, Make; 1 edition (October 15, 2008), ISBN-10: 0596155514 Nick Moran: Performance Lighting Design: How To Light For The Stage, Concerts, Exhibitions And Live Events, Methuen, Feb 2008, ISBN: 0713677570

Požadavky:

viz http://vyuka.iim.cz/y39itt:y39itt

Poznámka:

Předmět navštěvují i studenti uměleckých škol

Webová stránka:

http://vyuka.iim.cz/y39itt:y39itt

Klíčová slova:

Intermédia, multimédia, internet, vzdálená komunikace, virtuální realita, počítačová animace, scénická tvorba, osvětlováni, televizní grafika.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V


Stránka vytvořena 17.1.2018 09:47:53, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.