Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A7B39ITT2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II Rozsah výuky:3L
Garanti:Berka R. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Berka R. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Předmět je pokračováním předmětu ITT, který je společně organizován uměleckými a technickými školami AMU, ČVUT FEL a ČVUT FA. Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci studentských projektů navržených v závěru předchozího semestru. Studenti pracují na projektech samostatně, nebo v týmech. Záměrem je využít znalostí získaných v předchozím semestru. Vedoucími projektů jsou převážně přednášející z předmětu. Předmět je ukončen veřejnou prezentací a obhajobou hotového projektu. Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení příslušného semestru. Podrobné informace o harmonogramu předmětu jsou k dispozici na oficiální webové stránce http://vyuka.iim.cz/y39itt:y39itt.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39ITT2

Cíle studia:

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Obsah:

Obsahem předmětu jsou dílny směřující k realizaci týmových projektů navržených v předchozím předmětu ITT1. Předmět je zakončen veřejnou prezentací projektů.

Osnovy přednášek:

předmět přednášky neobsahuje

Osnovy cvičení:

1. Úvodní seminář nad tématy projektů
2. Experimentální dílna
3. Seminář nad řešením projektů
4. Technologie pro intermediální projekty - dílna
5. Práce na projektech - realizace
6. Kontrola stavu realizace projektů
7. Technologie pro intermediální projekty - dílna
8. Práce na projektech - realizace
9. Exkurze do školních laboratoří (ČVUT, AMU)
10. Práce na projektech - realizace
11. Příprava veřejné prezentace
12. Seminář nad řešením projektů
13. Příprava večejné prezentace
14. Veřejná prezentace projektů

Literatura:

Peter Lunenfeld: Hyperestetika: Teoria reálného času. V toku pohyblivých obrazov, Antologia textov o elektronickém a digitálním umění v kontexte vizuálnej kultury. VŠVU, Bratislava 2005. Jozef Kelemen: Kybergolem. Votobia, Olomouc 2001. Vilém Flusser: Do universa technických obrazů. OSVU, Praha 2001. Hakim Bey: Dočasná autonomní zóna. Tranzit, Praha 2004. Nicolas Bourriaud: Postprodukce. Tranzit, Praha 2004.

Požadavky:

Doporučeno absolvování předmětu ITT1 (A0M39ITT1). viz http://vyuka.iim.cz/y39itt:y39itt

Poznámka:

Předmět je společně organizován uměleckými a technickými školami (AMU a ČVUT).

Webová stránka:

http://vyuka.iim.cz/y39itt:y39itt

Klíčová slova:

physical computing, instalace, performance, světelný design

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V


Stránka vytvořena 17.1.2018 09:47:53, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.