Popis předmětu - AD7B36DBA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B36DBA Administrace databázových systémů Rozsah výuky:14+6c
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměren na instalaci a konfiguraci databázových^ systémů. Studenti budou mít možnost vyzkoušet si práci se^ systémy Oracle (komerční stroj pro velké databáze), MySQL a PostgreSQL (systémy pro menší a středně velké databáze^ šířený jako Open Source). ^^ Diskutovaná témata: instalace, architektura systému,^ konfigurace, vytvoření databáze, běžná údržba (datové^ struktury, uživatelé, práva,...), zálohováni a obnova dat,^ laděni výkonu.^

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36DBA

Osnovy přednášek:

- architektura DB systému z hlediska požadavků a nároků na^ zdroje operačního systému, zavedení pojmů^^ - instalace systému a instalace databáze^^ - start, zastavení instance/databáze, možnosti konfigurace^ za běhu^^ - úkoly databázového administrátora^^ - fyzická a logická struktura databáze^^ - datové struktury a možnosti jejich konfigurace^^ - správa uživatelů, rolí, uživatelské profily a další^ prostředky zvýšení bezpečnosti^^ - podpora a konfigurace národních zvyklostí (kódování,^ řazení, zobrazování)^^ - možnosti výměny dat mezi db systémy (export, import, a^ další)^^ - zálohování - principy, možnosti^^ - obnova systému (recovery)^^ - ladění výkonu - možnosti^^ - ladění výkonu - vyrovnávací paměť^^ - ladění výkonu - datové struktury, aplikace^

Osnovy cvičení:

- seznámení s prostředím - program, požadavky^^ - příprava na instalaci - příprava operačního systému^^ - instalace systému ^^ - architektura DB systému z hlediska adminstrátora^^ - základní a pokročilé nástroje pro administraci^^ - vytvoření databáze^^ - start/zastavení instance/databáze, možnosti konfigurace,^ možnosti konfigurace za běhu^^ - fyzická a logická struktura databáze^^ - typické činnosti adminstrátora - správa datových struktur ^ - typické činnosti administrátora - správa uživatelů, rolí, profilů, bezpečnost^^ - zálohování a obnova systému - možnosti a prostředky^^ - ladění výkonu možnosti a prostředky - vyrovnávací paměť^ - ladění výkonu možnosti a prostředky - datové struktury,^ operační systém, aplikace^^

Literatura:

1. Elektronická dokumentace aktuálních verzí SŘBD Oracle a PostgreSQL.^^
2. Elektronická verze přednášek.^^

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou na: http://edux.feld.cvut.cz/ courses/A7B36DBA/^^ Předmět předpokádá základní a pasivní znalost principů^ relačních databází, jazyka SQL a také principů operačních^ systémů (virtuální, fyzická paměť, adresní prostor,^ stránkování, víceuživatelský přístup, souborový systém,^ synchronizace,...).^^ ^^ Zápočet bude udělen na základě pohovoru o přednášených a^ cvičených tématech doplněného ukázkami práce s^ diskutovanými nástroji. ^^ Zkouška bude provedena formou pohovoru.^

Webová stránka:

http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36DBA

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 16.8.2019 17:51:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.