Popis předmětu - XP13NM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP13NM Nové materiály a jejich použití
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bouda V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bouda V. Kreditů:4
Cvičící:Bouda V. Semestr:L,Z

Anotace:

Pozornost je zaměřena na téma doktorské práce, např. na uhlíkové materiály a kompozity s optimalizovanými fyzikálními vlastnostmi, vodivé polymery a kompozitní plasty, biomimetické a funkční materiály, materiály se samovolnou organizací vnitřní struktury, materiály ve skelném stavu nebo nové materiály pro aktuátory.

Cíle studia:

Cílem studia předmětu Nové materiály a jejich aplikace je připravit absolventy technických vysokých škol k vědecké práci v materiálovém inženýrství, elektrotechnice, elektronice a dalších inženýrských oborech. Směřuje k porozumění současnému materiálového inženýrství, vedoucí k novým řešením inženýrských problémů, a lepší komunikaci s odborníky jiných profesí.

Obsah:

Obecné základy fyziky materiálu I Obecné základy fyziky materiálu II Struktura materiálů Struktura nanomateriálů Vlastnosti materiálů Vlastnosti nanomateriálů Nanotechnologie I Nanotechnologie II Nanotechnologie III Nanotechnologie IV Nanotechnologie V Použití nanomateriálů Měření fyzikálních vlastností materiálů Měření fyzikálních vlastností nanomateriálů

Osnovy přednášek:

Obecné základy fyziky materiálu I Obecné základy fyziky materiálu II Struktura materiálů Struktura nanomateriálů Vlastnosti materiálů Vlastnosti nanomateriálů Nanotechnologie I Nanotechnologie II Nanotechnologie III Nanotechnologie IV Nanotechnologie V Použití nanomateriálů Měření fyzikálních vlastností materiálů Měření fyzikálních vlastností nanomateriálů Pozornost je zaměřena na téma doktorské práce, např. na uhlíkové materiály a kompozity s optimalizovanými fyzikálními vlastnostmi, vodivé polymery a kompozitní plasty, biomimetické a funkční materiály, materiály se samovolnou organizací vnitřní struktury, materiály ve skelném stavu nebo nové materiály pro aktuátory.

Osnovy cvičení:

Semináře, zaměřené na Obecné základy fyziky materiálu I Obecné základy fyziky materiálu II Struktura materiálů Struktura nanomateriálů Vlastnosti materiálů Vlastnosti nanomateriálů Nanotechnologie I Nanotechnologie II Nanotechnologie III Nanotechnologie IV Nanotechnologie V Použití nanomateriálů Měření fyzikálních vlastností materiálů Měření fyzikálních vlastností nanomateriálů Pozornost je zaměřena na téma doktorské práce, např. na uhlíkové materiály a kompozity s optimalizovanými fyzikálními vlastnostmi, vodivé polymery a kompozitní plasty, biomimetické a funkční materiály, materiály se samovolnou organizací vnitřní struktury, materiály ve skelném stavu nebo nové materiály pro aktuátory.

Literatura:

Smart Materials Vol.1,2, ed.by Mel Schwartz, J.Wiley 2002, ISBN 0-471-17780-6^ Bottom-up Nanofabrication, ed.by K Ariga and H S Naiwa, American Scientific Publishers 2009, ISBN 978-1-58883-080-7 Springer Handbook Nano-technology, ed by Bhusnan, Springer 2004, ISBN 3-540-01218-4

Požadavky:

Přístupné pro všechny absolventy technických universit.

Poznámka:

Obsah předmětu lze přizpůsobit individuálnímu plánu doktoranda.

Webová stránka:

/education/bk/predmety/11/51/p11510204.html

Klíčová slova:

Uhlík, polymery, kompozity, samovolné uspořádání, aktuátory, biomimetické materiály, nanomateriály, nanotechnologie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.