Popis předmětu - A4M36TPJ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M36TPJ Teorie programovacích jazyků
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Úvod do teorie programovacích jazyků, především do formální sémantiky a typových systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M36TPJ

Osnovy přednášek:

1. Úvod do operační sémantiky
2. Úvod do typování
3. Sémantika a typování jednoduchého imperativního jazyka
4. Vlastnosti sémantik a přepisovacích relací
5. Důkazy vlastností
6. Jednoduché typy
7. Rekurzivní typy, podtypový a parametrický polymorfismus
8. Featherweight Java
9. Lambda kalkulus
10. Lambda kalkulus 2
11. Denotační sémantika, relační algebra
12. Jména a stav
13. Tok programu a data
14. Abstraktní typy, monády

Osnovy cvičení:

Literatura:

F. Turbak et al.: Design Concepts in Programming Languages
Web předmětu: https://edux.feld.cvut.cz/courses/A4M36TPJ/

Požadavky:

1. Matematické myšlení a pracovní znalost základních pojmů diskrétní matematiky
2. Pracovní znalost objektového programování

Webová stránka:

https://edux.feld.cvut.cz/courses/A4M36TPJ/

Klíčová slova:

Semantics, types, pragmatics.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI5NEW Softwarové inženýrství PO 1


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.