Popis předmětu - AE4M36PAH

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4M36PAH Planning and game playing Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Klasické plánovací metody (linární a nelineární), metody grafového plánování, metody kategorie SAT. Metody dvou (a více) hráčových her. Metody prohledávání herních stromů (jako např. minimax a alfa-beta prořezáváaní)

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE4M36PAH

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M36PAH

Osnovy přednášek:

1. Definice, reprezentace a slozitost plánovacího problému
2. Lineární plánování, algoritmus TOPLAN,
3. Nelineární plánování, řešeni ohrození kauzálních linek
4. Grafově orientované plánování
5. Plánování pomocí SAT
6. Uvod do dvouhráčových her
7. Minimax, prořezávání alfa-beta
8. Pokročílé algoritmy prohledávání herních stromů
9. Hierarchické HTN plánování
10. Heuristické plánování
11. Contingency planning, temporální plánování
12. Plánování a pravděpodobnost
13. Plánování v herních algoritmech

Osnovy cvičení:

1. Řešení plánovacích úloh
2. Zadání semestrální práce: vývoj obecného plánovače
3.-5.  Laboratorní řešení semestrální práce
6. Seminární cvičení herních algortimů
7. Zadání semestrální práce: vývoj herního algoritmu
8.-12.  Laboratorní řešení semestrální práce
13. Soutěž výsledů

Literatura:

Nau, D., Ghallab, M., and Traverso, P. 2004 Automated Planning: Theory and Practice. Morgan Kaufmann Publishers Inc. Russell, S. J. and Norvig, P. 2003 Artificial Intelligence: a Modern Approach. 2. Pearson Education.

Požadavky:

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ae4m36pah/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence PO 2
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 21.1.2020 12:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.