Popis předmětu - XP01UKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP01UKS Úvod do kvantových struktur Rozsah výuky:2+1
Garanti:Tkadlec J. Role:S Jazyk výuky:CS
Vyučující:Tkadlec J. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Základní kurs kvantových struktur. Zavádějí se pojmy ortomodulární svaz, ortomodulární poset, ortoalgebra, efektová algebra, stav, centrum. Studují se základní vlastnosti, mj. reprezentace kvantových struktur.

Cíle studia:

asd

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. P. Pták, S. Pulmannová: Orthomodular Structures as Quantum Logics. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1991.
2. A. Dvurečenskij, S. Pulmannová: New Trends in Quantum Structures. Kluwer Academic Publishers, Bratislava, 2000.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 19.12.2018 05:48:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.