Popis předmětu - A7B39GMO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B39GMO Geometrické modelování Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět Geometrické modelování seznámí studenty s teoretickými základy konstrukce 3D těles a uplatněním těchto teoretických znalostí v praxi. Studenti budou seznámeni se: - Základními způsoby reprezentace 3D těles, - datovými strukturami pro reprezentaci 3D těles a - operacemi nad 3D tělesy. Na cvičeních budou studenti řešit řadu praktických úloh z oblasti geometrického modelování. Cílem cvičení je implementovat datové struktury pro vybrané reprezentace 3D těles a implementovat vybrané operace nad těmito reprezentacemi.

Cíle studia:

Cílem předmětu Geometrické modelování je předat studentům znalosti, které jim umožní psát vlastní aplikace, které vytvářejí 3D tělesa a manipulují s nimi.

Osnovy přednášek:

1. Matematika pro konstrukci a modelování
2. Taxonomie reprezentací těles
3. Polygonální reprezentace
4. Parametrické křivky
5. Parametrické plochy
6. Volumetrická reprezentace
7. Procedurální reprezentace
8. Topologické vlastnosti těles
9. Základní operace nad tělesy 1
10. Základní operace nad tělesy 2
11. Pokročilé operace nad tělesy
12. Konverze reprezentací
13. Problematika korektnosti reprezentací
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s předmětem, matematika pro geometrické modelování
2. Matematika pro geometrické modelování
3. Zadání 1. úlohy - polygonální reprezentace
4. Konzultace.
5. Odevzdání 1. úlohy. Zadání 2. úlohy - křivky a plochy
6. První test. Konzultace.
7. Odevzdání 2. úlohy. Zadání 3. úlohy - volumetrická reprezentace
8. Konzultace.
9. Odevzdání 3. úlohy. Zadání 4. úlohy - procedurální reprezentace
10. Konzultace.
11. Odevzdání 4. úlohy. Zadání 5. úlohy - operace nad 3D tělesy
12. Druhý test. Konzultace.
13. Odevzdání 5. úlohy. Zápočty
14. Rezerva

Literatura:

[1] Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.

Požadavky:

Úspěšné absolvování předmětu Multimediální a geometrické aplikace (A7B39MGA) je výhodou. Předmět Geometrické Modelování by měl být zapsán po nebo souběžně s předmětem Programování grafiky (A7B39PGR).

Poznámka:

http://leyfi.felk.cvut.cz/courses/gmo/

Webová stránka:

http://leyfi.felk.cvut.cz/courses/gmo/

Klíčová slova:

Geometrické modelování, 3D grafika, datové struktury, operace nad 3D tělesy.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 27.5.2019 07:51:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.