Popis předmětu - A8B01CAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B01CAS Počítačové algebraické systémy Rozsah výuky:0+2c
Garanti:Němeček A. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Němeček A. Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:2 Semestr:Z

Anotace:

Matlab, Mathematica, Maple Cílem předmětu je seznámení studentů se základy promyšlené a efektivní práce v prostředí počítačových algebraických systemů. Soustředíme se na výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika - Calculus 1 a Lineární algebra. Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití CAS je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem. Ty lze později samostatně nebo v jiných předmětech dále rozvíjet.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A8B01CAS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. Systém Maple: Úvod, ovládání,
2. Základní dovednosti - úpravy výrazů, polynomy.
3. Diferenciální a integrální počet: příkazy pro calculus, úpravy výrazů.
4. Aplikace diferenciálního počtu.
5. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů.
6. Aplikace integrálního počtu.
7. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů.
8. Lineární algebra: Matice, operace s maticemi, determinanty, inverzní matice, vlastní čísla.
9 Soustavy lineárních rovnic: symbolické a numerické řešení.
10. Systém MatLab : Úvod, ovládání, základní dovednosti.
11. Datové struktury a jejich efektivní použití.
12. Systém Mathematica: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
13. Tipy a triky .
14. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů. Zápočet.

Literatura:

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na výuce, odevzdání a prezentace zápočtové práce.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 1


Stránka vytvořena 22.4.2019 17:48:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.