Popis předmětu - A8B32DSP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B32DSP Digitální zpracování signálu Rozsah výuky:4+0l
Garanti:Zahradník P. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Šimák B., Zahradník P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na základy číslicového zpracování signálů, systémy a metody pro číslicové zpracování signálů.

Osnovy přednášek:

1. Přehled signálů diskrétních v čase v časové a kmitočtové oblasti
2. Transformace konečné délky (DFT, DCT)
3. Transformace z
4. Lineární časově invariantní systémy diskrétní v čase v transformované oblasti
5. Struktury číslicových filtrů
6. Návrh číslicových FIR filtrů, pokročilé aproximace
7. Návrh číslicových IIR filtrů
8. 2-D a m-D signály
9. 2-D a m-D transformace
10. Návrh 2-D and m-D číslicových filtrů
11. Analýza vlivu konečné délky slova
12. Základy multirate číslicového zpracování signálů
13. Multirate banky filtrů a wavelety
14. Spektrální analýza, okna

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Sanjit K. Mitra, Digital Signal Processing, 4th Edition, McGraw-Hill, 2010
2. Boaz Porat: A course in Digital signal processing, John Wiley 1997

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 5


Stránka vytvořena 22.4.2019 17:48:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.