Popis předmětu - A8B32DNT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B32DNT Teorie datových sítí Rozsah výuky:4+0c
Garanti:Kencl L. Role:  Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bešťák R., Boháč L., Kencl L. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Tato přednáška shrnuje teoretické základy návrhu architektur a technik provozu datových sítí součanosti. Projdeme běžné typy architektur sítě a základy metod pro správu toku dat v sítích, sdílení společného síťového media a vyhodnocování výkonnosti sítě.

Osnovy přednášek:

1. Architektura sítě: topologie, graf
2. Architektura sítě: protokoly, model vrstev
3. Architektura sítě: adresace, spojované a nespojované přenosy
4. Pravděpodobnostní modely sítí, bezdrátové a mobilní site, ad-hoc site, sítě s tolerancí zpoždění
5. Metody sdílení přístupu - deterministické: TDMA, token bus, ring
6. Metody sdílení přístupu - nedeterministické: Aloha, CSMA/CA, CSMA/CD
7. Vybrané partie z modelování přenosu dat, toky a směrování v sítích, Ford-Fulkersonův algoritmus, maximální
tok - minimální řez
8. Transportní vrstva: řízení toku, posuvné okénko, metody potvrzování
9. Transportní vrstva: předcházení zahlcení
10. Mosty: výpočet spanning tree
11. Směrování: link-state protokoly, Bellman-Ford algoritmus
12. Směrování: distance vector protokoly, Dijkstrův algoritmus
13. Řízení přenosu dat: leaky bucket, network calculus, třídy a metriky výkonu (kvalita služby, propustnost,
zpoždění, ztracené pakety)
14. Shrnutí a opakování

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. James F. Kurose, Keith W. Ross - Computer Networking: A Top-Down Approach. Addison-Wesley, 2010.
2. Raj K. Jain - The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley, 1991.
3. Jean-Yves Le Boudec, Patrick Thiran - Network Calculus. Springer, 2001.

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B32DNT

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 22.4.2019 17:48:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.