Popis předmětu - A8B32DCL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací Rozsah výuky:0+2c
Garanti:Zahradník P. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bešťák R., Kencl L., Puričer P., Sýkora J., Zahradník P. Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:2 Semestr:Z

Anotace:

Jedná se o společnou laboratoř prakticky spojující teoretické znalosti získané v předmětech B-DSP (Digitální zpracování signálu), B-DCM (Digitální komunikace) a B-DNT (Teorie datových sítí). Demonstruje jak tyto oblasti dohromady umožňují návrh komplexního funkčního systému. Studenti v kurzu navrhnou soubor dílčích funkčních bloků využívající dílčí znalostí z výše uvedených předmětů, které v závěru umožní konstrukci komplexního demonstračního systému pro digitální zpracování signálu a komunikace. Laboratoř užívá počítačové simulace (např. Matlab) k praktickému ověření funkčnosti a vlastností systému. Zároveň ukazujeme jak mohou být použité rozličné CAD a matematické SW balíky k návrhu systému.

Osnovy přednášek:

Laboratoř je organizována blokovou formou (0+4) v týdnech 8-14. To umožní v asociovaných přednáškách dostatečně rozvinout teorii.
8. Návrh FIR filtru, struktury filtrů.
9. Lineární digitální modulátor. Blokový a konvoluční kodér.
10. Přístup ke sdílenému mediu - deterministický a nedeterministický.
11. Jednoduchý ARQ systém.
12. Multi-rate a 2-D zpracování signálu.
13. Digitální demodulátor pro AWGN lineární kanál. Dekodér blokového kódu. Dekodér konvolučního kódu, Viterbiho algoritmus. Vyhodnocení chybovosti detekce.
14. Demonstrace kompletního funkčního systému - např. filtrovaný obraz se šumem přenesený digitální modulací přes sdílené medium s vícenásobnými skoky.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 5


Stránka vytvořena 22.4.2019 17:48:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.