Popis předmětu - A8B37SSP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B37SSP Zpracování stochastických signálů Rozsah výuky:4+0
Garanti:Sýkora J. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Sovka P., Sýkora J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Předmět poskytuje teoretické základy ve třech hlavních oblastech zpracování stochatických signálů: 1) teorie odhadu parametrů, 2) teorie detekce, 3) optimální a adaptivní filtrace. Zpracování stochatických signálů tvoří klíčový teoretický základ pro řadu aplikací - digitální komunikace, zpracování audio a video signálů, radar, rádiovou navigaci, měření a vyhodnocování experimentů, atd.

Osnovy přednášek:

1. Odhady parametrů
1a. MVU estimátor, Cramer-Rao mez, kompositní hypotézy, vlastnosti estimátorů 1b. Postačující statistika 1c. Maximálně věrohodný odhad, EM algoritmus 1d. Bayesovské estimátory (MMSE, MAP)
2. Detekce
2a. Testování hypotéz (binární, násobná, kompositní) 2b. Deterministické signály 2c. Náhodné signály
3. Optimální a adaptivní filtrace
3a. Modelování signálů (ARMA, Padého approximace, ...) 3b. Toeplitzovy rovnice, Levinsonova-Durbinova rekurse 3c. MMSE filtry, Wienerův filtr 3d. Kalmánův filtr 3e. Metoda nejmenších čtverců (LS), rekursivní LS (RLS) 3f. Gradientní algoritmy a metoda největšího spádu 3g. Spektrální analýza

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing - Estimation theory
2. Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing - Detection theory
3. Monson Hayes: Statistical digital signal processing and modeling
4. Ali Sayed: Fundamentals of Adaptive Filtering

Požadavky:

Poznámka:

Zpracování stochastických signálů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 6


Stránka vytvořena 22.4.2019 17:48:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.