Popis předmětu - A8B35FCS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy Rozsah výuky:4p+2l
Garanti:Šebek M. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Šebek M. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13135 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Foundation course of automatic control. Introduction to basic concepts and properties of dynamic systems of physical, engineering, biological, economics, robotics and informatics nature. Basic principles of feedback and its use as a tool for altering the behavior of systems and managing uncertainty. Classical and modern methods for analysis and design of automatic control systems. Students specialized in systems and control will build on these ideas and knowledge in the advanced courses to follow. Students of other branches and programs will find out that control is a inspiring, ubiquitous and entertaining field worth of a future cooperation.

Osnovy přednášek:

1. Introduction
2. System Modeling
3. Dynamic Behavior
4. System Properties
5. Stability
6. Feedback
7. Root Locus
8. Frequency domain methods
9. State space methods
10. Polynomial methods
11. Digital Control
12. Robust Control
13. Nonlinear Systems
14. More Complex systems

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Richard C Dorf, Robert H. Bishop: Modern Control Systems. Prentice Hall; 11 edition, 2007. ISBN:
0132270285
2. J. David Powell, Gene F. Franklin, Abbas Emami-Naeini: Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice
Hall; 5 ed., 2005, ISBN: 0131499300
3. Norman S. Nise: Control Systems Engineering. Wiley; 5 ed. 2007. ISBN-10:0471794759
4. Karl J. Aström, Tore Hägglund: Advanced PID Control. ISA 2005. ISBN-10: 1556179421
5. Karl J. Aström, Bjorn Wittenmark: Computer-Controlled Systems. Prentice Hall 3 ed. 1996. ISBN-10:
0133148998

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1997

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 6


Stránka vytvořena 22.4.2019 05:48:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.