Popis předmětu - A0B04CIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04CIN Čínština
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Saláková D. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Chmelarčík J., Lisá D., Saláková D. Semestr:*

Anotace:

Kurz si klade za cíl seznámit posluchače se standardní čínštinou (známou též jako mandarínština), úředním jazykem ČLR, v Hong Kongu, Taiwanu a Singapuru, v její mluvené i psané podobě. Během kurzu si studenti osvojí transkripci pinyin, získají základní vědomosti pro správné napsání čínských znaků a naučí se příkladové věty ze základních situačních dialogů (seznamování, rozhovor o rodině, o škole aj.), které pak, vzhledem k charakteru čínského jazyka, mohou dále variabilně snadno rozvíjet dále.

Cíle studia:

Seznámit posluchače s netradičním jazykem a jeho kulturou.

Obsah:

1) Úvod: typologická a genealogická charakteristika čínštiny, tóny (výklad a nácvik)
2) Transkripce pinyin (iniciály), úvod do čínského písma (historie, typy znaků, pravidla pro psaní), nácvik psaní základních radikálů
3) Téma: Seznamování - slovíčka, základní číslovky
4) Téma: Seznamování - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
5) Téma: Seznamování - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
6) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
7) Téma: Rodina - slovíčka, čtení v pinyinu
8) Téma: Rodina - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
9) Téma: Rodina - dokončení čtení ve znacích,
9) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
10) Téma: Univerzita - slovíčka; opakování probrané látky
11) Téma: Univerzita - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
12) Téma: Univerzita - dokončení čtení dialogu v pinyinu, čtení ve znacích
13) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
14) Závěrečné opakování formou řízených rozhovorů

Osnovy přednášek:

1) Úvod: typologická a genealogická charakteristika čínštiny, tóny (výklad a nácvik)
2) Transkripce pinyin (iniciály), úvod do čínského písma (historie, typy znaků, pravidla pro psaní), nácvik psaní základních radikálů
3) Téma: Seznamování - slovíčka, základní číslovky
4) Téma: Seznamování - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
5) Téma: Seznamování - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
6) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
7) Téma: Rodina - slovíčka, čtení v pinyinu
8) Téma: Rodina - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
9) Téma: Rodina - dokončení čtení ve znacích,
9) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
10) Téma: Univerzita - slovíčka; opakování probrané látky
11) Téma: Univerzita - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
12) Téma: Univerzita - dokončení čtení dialogu v pinyinu, čtení ve znacích
13) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
14) Závěrečné opakování formou řízených rozhovorů

Osnovy cvičení:

1) Úvod: typologická a genealogická charakteristika čínštiny, tóny (výklad a nácvik)
2) Transkripce pinyin (iniciály), úvod do čínského písma (historie, typy znaků, pravidla pro psaní), nácvik psaní základních radikálů
3) Téma: Seznamování - slovíčka, základní číslovky
4) Téma: Seznamování - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
5) Téma: Seznamování - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
6) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
7) Téma: Rodina - slovíčka, čtení v pinyinu
8) Téma: Rodina - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
9) Téma: Rodina - dokončení čtení ve znacích,
9) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
10) Téma: Univerzita - slovíčka; opakování probrané látky
11) Téma: Univerzita - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
12) Téma: Univerzita - dokončení čtení dialogu v pinyinu, čtení ve znacích
13) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
14) Závěrečné opakování formou řízených rozhovorů

Literatura:

Vlastní materiály vyučujícího. - http://www.archchinese.com/ (slovník s integrovanými pomůckami pro studium znaků) - https://www.pleco.com/ (čínsko-anglický slovník - mobilová aplikace) - http://www.memrise.com/ (webová i mobilová aplikace pro učení se slovíček a vět) - zájemcům doporučuji si na začátku přečíst následující články: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchin-jinhttps://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADn%C5%A1tina

Požadavky:

Od absolventa kurzu se očekává, že bude ovládat transkripci pinyin (aktivně i pasivně), umět aspoň pasivně rozeznávat nejčastější komponenty čínských radikálů a umět aktivně používat základní fráze v probraných situačních dialozích. PODMÍNKOU UDĚLENÍ ZÁPOČTU je: - pravidelná docházka (absence max. 3 lekce), - aktivní účast na hodině, - splnění závěrečného testu na aspoň 65%.

Webová stránka:

http://jazyky.fel.cvut.cz/

Klíčová slova:

čínština, putonghua, mandarínština, exotický jazyk

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPKYR1 Robotika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 4.8.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.